شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7274
  • بالاترین قیمت روز:0.7275
  • پایین ترین قیمت روز:0.7266
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7266
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7292
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7274 ریال2:13:08
0.7273 ریال2:11:08
0.7275 ریال2:10:13
0.7273 ریال2:09:11
0.7272 ریال1:58:08
0.7273 ریال1:53:09
0.7274 ریال1:52:09
0.7271 ریال1:51:11
0.727 ریال1:48:11
0.7269 ریال1:46:08
0.7271 ریال1:45:12
0.7269 ریال1:42:11
0.727 ریال1:41:09
0.7269 ریال1:40:10
0.7273 ریال1:36:10
0.7272 ریال1:35:10
0.7273 ریال1:34:07
0.7275 ریال1:33:10
0.7274 ریال1:32:07
0.727 ریال1:31:08
0.7268 ریال1:30:13
0.7269 ریال1:24:10
0.7268 ریال1:19:08
0.7269 ریال1:14:08
0.7268 ریال1:12:10
0.727 ریال1:04:07
0.7269 ریال1:02:07
0.7271 ریال0:58:07
0.727 ریال0:54:09
0.7271 ریال0:52:07
0.727 ریال0:49:07
0.7271 ریال0:42:09
0.7272 ریال0:41:08
0.7269 ریال0:37:07
0.7268 ریال0:36:09
0.7267 ریال0:35:08
0.7268 ریال0:34:07
0.7266 ریال0:32:08
نظرات