AUD/USD - دلار استرالیا / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.7819
  • بالاترین قیمت روز:0.782
  • پایین ترین قیمت روز:0.7817
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.782
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات