کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.6899
  • بالاترین قیمت روز:0.6899
  • پایین ترین قیمت روز:0.6868
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6875
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۷:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.6879
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6899 ریال20:57:22
0.6897 ریال20:48:22
0.6898 ریال20:45:22
0.6899 ریال20:42:21
0.6897 ریال20:30:27
0.6895 ریال19:45:25
0.6887 ریال19:06:23
0.6889 ریال18:45:24
0.6877 ریال18:24:21
0.6871 ریال18:09:23
0.687 ریال17:53:19
0.6872 ریال17:46:19
0.6874 ریال13:25:25
0.6868 ریال13:24:26
0.6877 ریال11:17:13
0.6875 ریال10:36:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات