شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7284
  • بالاترین قیمت روز:0.7289
  • پایین ترین قیمت روز:0.7255
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7266
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7265
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019