شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7424
  • بالاترین قیمت روز:0.7427
  • پایین ترین قیمت روز:0.742
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7427
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.742
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7424 ریال2:40:08
0.7424 ریال2:38:22
0.7424 ریال2:37:26
0.7426 ریال2:36:37
0.7424 ریال2:35:31
0.7427 ریال2:34:27
0.742 ریال2:32:09
0.742 ریال2:30:11
0.7421 ریال2:28:54
0.742 ریال2:27:52
0.7422 ریال2:27:05
0.7422 ریال2:25:58
0.7422 ریال2:24:59
0.7421 ریال2:22:03
0.7421 ریال2:21:14
0.7422 ریال2:14:11
0.7422 ریال2:13:24
0.7422 ریال2:11:39
0.7423 ریال2:00:11
0.7423 ریال1:59:01
0.7423 ریال1:57:10
0.7424 ریال1:55:58
0.7423 ریال1:54:59
0.7425 ریال1:51:25
0.7424 ریال1:50:00
0.7425 ریال1:48:58
0.7424 ریال1:48:09
0.7423 ریال1:44:06
0.7424 ریال1:43:13
0.7424 ریال1:42:22
0.7424 ریال1:41:07
0.7425 ریال1:39:27
0.7425 ریال1:38:21
0.7423 ریال1:37:26
0.7423 ریال1:36:37
0.7427 ریال1:35:33
نظرات