شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/TWD Ask

  • نرخ فعلی:20.8111
  • بالاترین قیمت روز:20.8541
  • پایین ترین قیمت روز:20.7926
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:20.853
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:20.856
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0449

نمودار کندل استیک AUD/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.8111 ریال6:15:14
20.8111 ریال6:15:13
20.8117 ریال5:54:12
20.808 ریال5:33:13
20.8299 ریال5:15:16
20.8299 ریال5:15:15
20.8464 ریال4:54:12
20.8499 ریال4:33:12
20.852 ریال4:15:14
20.852 ریال4:15:14
20.851 ریال3:54:11
20.8541 ریال3:33:11
20.8123 ریال3:15:13
20.8123 ریال3:15:12
20.7926 ریال2:54:12
20.8008 ریال2:33:11
20.8062 ریال2:15:15
20.8062 ریال2:15:14
20.8514 ریال1:54:11
20.8496 ریال1:33:12
20.852 ریال1:15:13
20.852 ریال1:15:13
20.851 ریال0:54:12
20.852 ریال0:33:11
20.853 ریال0:15:13
20.853 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات