کالایاب
شاخص یاب

AUD/TRY Ask

  • نرخ فعلی:3.9981
  • بالاترین قیمت روز:3.9981
  • پایین ترین قیمت روز:3.9884
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.9933
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۴۳
  • نرخ روز گذشته:3.9903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0078

نمودار کندل استیک AUD/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.9981 ریال12:15:43
3.9884 ریال10:15:10
3.9939 ریال8:15:08
3.9964 ریال6:15:07
3.9954 ریال4:18:06
3.9933 ریال2:15:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات