شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/TRY Ask

  • نرخ فعلی:3.8815
  • بالاترین قیمت روز:3.8815
  • پایین ترین قیمت روز:3.8717
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8736
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:3.8732
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0083

نمودار کندل استیک AUD/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8815 ریال9:33:12
3.88 ریال9:15:14
3.88 ریال9:15:14
3.8772 ریال8:54:12
3.8764 ریال8:33:13
3.8761 ریال7:54:12
3.8757 ریال7:33:12
3.8773 ریال7:15:14
3.8773 ریال7:15:13
3.8752 ریال6:54:12
3.8757 ریال6:33:13
3.8748 ریال6:15:17
3.8748 ریال6:15:17
3.8717 ریال5:54:12
3.8721 ریال5:33:12
3.8734 ریال5:15:14
3.8734 ریال5:15:13
3.873 ریال4:54:12
3.875 ریال4:15:13
3.875 ریال4:15:13
3.8777 ریال3:54:11
3.8775 ریال3:36:11
3.8763 ریال3:15:14
3.8763 ریال3:15:13
3.8757 ریال2:54:12
3.8778 ریال2:36:12
3.8768 ریال2:15:14
3.8768 ریال2:15:13
3.8792 ریال1:54:12
3.879 ریال1:33:11
3.8763 ریال1:15:14
3.8763 ریال1:15:13
3.8757 ریال0:54:11
3.8738 ریال0:33:12
3.8736 ریال0:15:13
3.8736 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات