کالایاب
شاخص یاب

AUD/SEK Ask

  • نرخ فعلی:6.6423
  • بالاترین قیمت روز:6.6423
  • پایین ترین قیمت روز:6.5995
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6022
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۸:۲۴
  • نرخ روز گذشته:6.6043
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.038

نمودار کندل استیک AUD/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6423 ریال20:18:24
6.6389 ریال18:12:26
6.6325 ریال14:12:20
6.6126 ریال12:51:20
6.6089 ریال12:24:18
6.6099 ریال10:12:08
6.6089 ریال9:51:07
6.6028 ریال8:18:06
6.5995 ریال6:12:07
6.6032 ریال4:15:08
6.6032 ریال4:15:07
6.6022 ریال2:12:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات