کالایاب
شاخص یاب

AUD/PHP Ask

  • نرخ فعلی:35.706
  • بالاترین قیمت روز:35.739
  • پایین ترین قیمت روز:35.694
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:35.736
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:35.815
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.109

نمودار کندل استیک AUD/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
35.706 ریال22:45:20
35.716 ریال21:51:21
35.694 ریال20:45:20
35.729 ریال19:51:20
35.738 ریال18:45:23
35.715 ریال17:45:25
35.717 ریال15:45:26
35.731 ریال14:48:22
35.739 ریال13:45:26
35.736 ریال12:45:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات