دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.093
  • بالاترین قیمت روز:1.0937
  • پایین ترین قیمت روز:1.0915
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0927
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۵:۳۵
  • نرخ روز گذشته:1.0928
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.093 ریال23:25:35
1.0935 ریال20:52:34
1.0932 ریال20:07:33
1.093 ریال19:46:33
1.0925 ریال19:25:35
1.0918 ریال19:07:32
1.0926 ریال18:46:34
1.0917 ریال18:31:36
1.0921 ریال18:07:32
1.0919 ریال17:46:32
1.0922 ریال17:25:32
1.0918 ریال17:04:36
1.0917 ریال16:31:35
1.0918 ریال16:04:34
1.0924 ریال15:46:34
1.0926 ریال15:25:34
1.0928 ریال15:04:38
1.0927 ریال14:31:37
1.0928 ریال14:07:30
1.0925 ریال13:46:31
1.0933 ریال13:25:33
1.0929 ریال13:07:32
1.0932 ریال12:46:32
1.0937 ریال12:04:33
1.0926 ریال11:46:32
1.0928 ریال11:25:31
1.0937 ریال11:07:31
1.0923 ریال10:46:30
1.0918 ریال10:07:31
1.0924 ریال9:46:29
1.0923 ریال9:25:32
1.0924 ریال9:07:29
1.0926 ریال8:46:29
1.0924 ریال8:31:32
1.0922 ریال8:07:26
1.0923 ریال7:46:27
1.0915 ریال7:25:28
1.0924 ریال7:04:27
1.0925 ریال6:07:24
1.0929 ریال5:46:27
1.0924 ریال5:28:26
1.0925 ریال5:07:24
1.0923 ریال4:40:24
1.0917 ریال4:07:25
1.0921 ریال3:49:25
1.0916 ریال3:31:27
1.0919 ریال3:07:23
1.092 ریال2:46:23
1.0919 ریال1:43:24
1.0929 ریال1:22:26
1.0932 ریال1:01:34
1.093 ریال0:43:29
1.0932 ریال0:22:29
1.0927 ریال0:04:34
نظرات