شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.0893
  • بالاترین قیمت روز:1.0958
  • پایین ترین قیمت روز:1.0861
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0954
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.0952
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0059

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0893 ریال23:52:04
1.089 ریال23:37:31
1.0885 ریال23:22:00
1.0887 ریال23:07:21
1.0886 ریال22:52:17
1.0888 ریال22:37:17
1.0893 ریال22:21:56
1.0892 ریال22:07:24
1.0893 ریال21:51:59
1.0892 ریال21:21:43
1.0888 ریال21:06:58
1.0885 ریال20:51:57
1.0884 ریال20:36:55
1.0878 ریال20:21:34
1.0881 ریال20:07:07
1.088 ریال19:51:46
1.0893 ریال19:36:57
1.089 ریال19:21:38
1.0882 ریال19:07:26
1.0885 ریال18:51:43
1.0884 ریال18:36:55
1.0878 ریال18:21:48
1.0883 ریال18:06:58
1.0876 ریال17:51:44
1.0874 ریال17:36:47
1.0875 ریال17:21:32
1.0874 ریال17:07:23
1.0872 ریال16:51:38
1.0867 ریال16:37:16
1.0869 ریال16:21:51
1.0867 ریال16:11:19
1.0867 ریال16:09:03
1.0871 ریال15:52:04
1.0868 ریال15:37:47
1.0861 ریال15:21:46
1.0863 ریال15:07:38
1.087 ریال14:52:20
1.0866 ریال14:37:46
1.0867 ریال14:21:53
1.0865 ریال13:52:17
1.0867 ریال13:37:15
1.0866 ریال13:21:50
1.0861 ریال13:07:29
1.0867 ریال12:37:38
1.087 ریال12:21:44
1.0884 ریال11:37:06
1.0881 ریال11:21:42
1.0883 ریال11:06:59
1.0889 ریال10:51:47
1.0882 ریال10:36:50
1.0881 ریال10:21:50
1.0879 ریال9:51:43
1.088 ریال9:37:06
1.0874 ریال9:21:52
1.088 ریال9:07:13
1.0878 ریال8:51:55
1.0873 ریال8:37:12
1.0877 ریال8:21:42
1.0876 ریال8:07:09
1.0903 ریال7:51:44
1.0941 ریال7:37:09
1.0934 ریال7:07:04
1.0936 ریال6:56:37
1.0936 ریال6:55:20
1.0934 ریال6:37:00
1.0932 ریال6:21:45
1.093 ریال6:07:44
1.0924 ریال5:52:00
1.0925 ریال5:06:50
1.0923 ریال4:51:30
1.0928 ریال4:36:46
1.0925 ریال4:21:26
1.0934 ریال4:06:44
1.0941 ریال3:51:58
1.0946 ریال3:37:26
1.0952 ریال3:21:51
1.0949 ریال2:51:27
1.0948 ریال2:36:45
1.0947 ریال2:21:17
1.0948 ریال2:07:19
1.0947 ریال1:51:37
1.0945 ریال1:36:51
1.0949 ریال1:21:25
1.095 ریال1:06:35
1.0953 ریال0:51:32
1.0957 ریال0:36:51
1.0958 ریال0:21:31
1.0954 ریال0:07:48
نظرات