دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.0916
  • بالاترین قیمت روز:1.0953
  • پایین ترین قیمت روز:1.0908
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.094
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۰:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1.0908
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0916 ریال21:10:23
1.0918 ریال20:49:21
1.0916 ریال20:31:26
1.0912 ریال20:10:22
1.0916 ریال19:52:19
1.0923 ریال19:28:17
1.0922 ریال19:10:23
1.0928 ریال18:49:20
1.0931 ریال18:31:25
1.0936 ریال18:10:23
1.0939 ریال17:49:19
1.0943 ریال17:10:19
1.0951 ریال16:49:20
1.0953 ریال16:44:00
1.0953 ریال16:43:24
1.0908 ریال3:55:14
1.0931 ریال3:52:21
1.0908 ریال3:16:15
1.093 ریال3:13:16
1.0908 ریال2:43:12
1.0933 ریال2:40:20
1.0908 ریال1:28:13
1.0934 ریال1:25:23
1.0908 ریال0:31:25
1.0936 ریال0:28:23
1.0908 ریال0:07:15
1.094 ریال0:04:24
نظرات