شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.0672
  • بالاترین قیمت روز:1.0692
  • پایین ترین قیمت روز:1.0643
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0645
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.0644
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0672 ریال20:21:11
1.0681 ریال19:15:13
1.0686 ریال18:21:12
1.0691 ریال17:15:12
1.0692 ریال16:18:12
1.0686 ریال15:18:12
1.0682 ریال14:18:12
1.0683 ریال13:15:13
1.0679 ریال11:15:13
1.0673 ریال9:15:13
1.0671 ریال8:18:11
1.0663 ریال7:12:11
1.0658 ریال6:18:11
1.0655 ریال4:18:10
1.0654 ریال3:15:12
1.0643 ریال2:18:10
1.0645 ریال1:15:11
نظرات