شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.0946
  • بالاترین قیمت روز:1.0977
  • پایین ترین قیمت روز:1.0944
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0977
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶:۴۸
  • نرخ روز گذشته:1.0973
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0946 ریال17:06:48
1.0944 ریال16:51:26
1.0949 ریال16:36:57
1.0954 ریال16:21:26
1.0952 ریال16:07:37
1.0958 ریال15:51:35
1.0959 ریال15:37:03
1.0964 ریال15:21:26
1.0965 ریال15:07:12
1.0971 ریال14:51:41
1.0969 ریال14:37:04
1.0968 ریال14:21:28
1.097 ریال13:21:05
1.0971 ریال13:06:24
1.0967 ریال12:36:37
1.0972 ریال12:21:01
1.097 ریال12:06:29
1.0971 ریال11:36:25
1.0966 ریال11:06:37
1.0969 ریال10:36:42
1.0966 ریال10:21:09
1.0962 ریال10:06:43
1.0963 ریال9:51:11
1.096 ریال9:06:07
1.0963 ریال8:51:03
1.0967 ریال8:20:51
1.0975 ریال8:06:12
1.0971 ریال7:50:58
1.0966 ریال7:36:06
1.0964 ریال7:20:52
1.0969 ریال7:06:00
1.097 ریال6:20:48
1.0966 ریال6:05:57
1.0961 ریال5:51:24
1.0965 ریال5:35:52
1.0964 ریال5:20:44
1.0968 ریال5:05:53
1.0971 ریال4:50:46
1.097 ریال4:35:53
1.0972 ریال4:20:46
1.0973 ریال4:05:58
1.0972 ریال3:50:49
1.0968 ریال3:35:52
1.0973 ریال3:20:42
1.0965 ریال2:50:48
1.0972 ریال2:35:50
1.0973 ریال2:20:39
1.0976 ریال2:06:06
1.0977 ریال1:50:44
نظرات