شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/NOK Ask

  • نرخ فعلی:6.25
  • بالاترین قیمت روز:6.284
  • پایین ترین قیمت روز:6.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.284
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۲۲
  • نرخ روز گذشته:6.2845
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0345

نمودار کندل استیک AUD/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.25 ریال12:33:22
6.2553 ریال12:15:24
6.2553 ریال12:15:23
6.2516 ریال11:54:20
6.2566 ریال11:33:19
6.2544 ریال11:15:18
6.2544 ریال11:15:17
6.2528 ریال10:54:15
6.2547 ریال10:33:15
6.2566 ریال10:15:19
6.2566 ریال10:15:19
6.2577 ریال9:54:15
6.2606 ریال9:33:16
6.259 ریال8:54:15
6.2562 ریال8:33:16
6.259 ریال8:15:21
6.259 ریال8:15:20
6.2543 ریال7:54:14
6.2541 ریال7:33:17
6.2559 ریال7:15:19
6.2559 ریال7:15:19
6.2543 ریال6:54:14
6.2579 ریال6:33:15
6.258 ریال6:15:21
6.258 ریال6:15:19
6.2612 ریال5:54:16
6.2555 ریال5:33:16
6.2627 ریال5:15:18
6.2627 ریال5:15:18
6.2593 ریال4:54:14
6.2589 ریال4:33:13
6.2549 ریال4:15:18
6.2549 ریال4:15:18
6.2806 ریال3:54:16
6.2825 ریال3:33:13
6.2802 ریال3:15:16
6.2802 ریال3:15:15
6.2816 ریال2:54:14
6.278 ریال2:33:14
6.2787 ریال2:15:17
6.2787 ریال2:15:16
6.2804 ریال1:54:14
6.2822 ریال1:33:13
6.2829 ریال1:15:15
6.2829 ریال1:15:14
6.2839 ریال0:54:14
6.2837 ریال0:33:12
6.284 ریال0:15:15
6.284 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات