شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/MXN Ask

  • نرخ فعلی:13.1049
  • بالاترین قیمت روز:13.1159
  • پایین ترین قیمت روز:13.0781
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.0971
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:13.099
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0059

نمودار کندل استیک AUD/MXN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/MXN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.1049 ریال6:21:15
13.1086 ریال5:56:15
13.1159 ریال5:42:16
13.1064 ریال5:21:15
13.1022 ریال4:56:14
13.1059 ریال4:42:14
13.1053 ریال4:21:15
13.0921 ریال3:56:15
13.0936 ریال3:42:14
13.0945 ریال3:21:14
13.0884 ریال2:56:14
13.0907 ریال2:42:14
13.0781 ریال2:21:13
13.08 ریال1:56:14
13.0914 ریال1:42:13
13.0838 ریال1:21:13
13.0876 ریال0:56:13
13.0895 ریال0:42:14
13.0971 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات