شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/HUF Ask

  • نرخ فعلی:203.471
  • بالاترین قیمت روز:204.228
  • پایین ترین قیمت روز:203.428
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.31
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:204.228
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۱:۲۵
  • نرخ روز گذشته:203.926
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.455

نمودار کندل استیک AUD/HUF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/HUF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
203.471 ریال9:21:25
203.477 ریال8:56:15
203.428 ریال8:42:17
203.477 ریال8:21:15
203.525 ریال7:56:16
203.617 ریال7:42:17
203.715 ریال7:21:16
203.756 ریال6:56:15
203.722 ریال6:43:25
203.756 ریال6:21:16
203.687 ریال5:56:16
203.916 ریال5:42:17
203.755 ریال5:21:16
203.713 ریال4:56:15
203.859 ریال4:42:15
203.776 ریال4:21:15
203.664 ریال3:56:15
203.685 ریال3:42:15
203.734 ریال3:21:15
203.691 ریال2:56:15
203.538 ریال2:42:14
203.845 ریال2:21:14
204.026 ریال1:56:15
204.228 ریال1:42:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات