کالایاب
شاخص یاب

AUD/EUR Ask

  • نرخ فعلی:0.6226
  • بالاترین قیمت روز:0.6226
  • پایین ترین قیمت روز:0.6202
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6203
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۸:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.6209
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک AUD/EUR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/EUR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6226 ریال20:18:25
0.6222 ریال18:12:27
0.6217 ریال14:12:21
0.6207 ریال12:24:19
0.621 ریال10:12:08
0.6205 ریال8:18:06
0.6202 ریال6:12:07
0.6209 ریال4:15:08
0.6209 ریال4:15:08
0.6203 ریال2:12:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات