شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/EUR Ask

  • نرخ فعلی:0.6183
  • بالاترین قیمت روز:0.6189
  • پایین ترین قیمت روز:0.6176
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6188
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.6197
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک AUD/EUR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/EUR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6183 ریال5:56:16
0.6185 ریال5:42:18
0.6182 ریال5:21:16
0.6183 ریال4:56:15
0.6184 ریال4:21:16
0.6182 ریال3:56:15
0.6181 ریال2:56:15
0.6176 ریال2:42:15
0.6183 ریال2:21:14
0.6187 ریال1:56:15
0.6189 ریال1:21:13
0.6187 ریال0:42:14
0.6188 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات