شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/EGP Ask

  • نرخ فعلی:11.0712
  • بالاترین قیمت روز:11.072
  • پایین ترین قیمت روز:11.0526
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.0566
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:11.0542
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.017

نمودار کندل استیک AUD/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.0712 ریال8:21:16
11.0704 ریال7:56:16
11.0671 ریال7:42:16
11.0679 ریال7:21:16
11.0663 ریال6:56:17
11.0615 ریال6:42:16
11.072 ریال6:21:18
11.0647 ریال5:56:19
11.0631 ریال5:42:20
11.0623 ریال5:21:18
11.0639 ریال4:56:17
11.0631 ریال4:42:18
11.0615 ریال4:21:17
11.0542 ریال3:56:16
11.0582 ریال3:21:16
11.0558 ریال2:42:16
11.055 ریال2:21:16
11.0526 ریال1:56:16
11.0574 ریال1:42:17
11.0558 ریال1:21:17
11.0606 ریال0:56:15
11.0574 ریال0:42:16
11.0566 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات