شاخص یاب

دلار استرالیا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.7196
  • بالاترین قیمت روز:0.72
  • پایین ترین قیمت روز:0.7194
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7198
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۷:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.7199
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7196 ریال5:37:25
0.7194 ریال5:28:15
0.7194 ریال5:25:10
0.7195 ریال5:09:37
0.7194 ریال4:54:31
0.7196 ریال4:36:06
0.7197 ریال4:23:51
0.7198 ریال3:21:43
0.72 ریال2:51:29
0.7198 ریال2:36:10
0.7199 ریال2:07:10
0.7198 ریال1:36:55
0.7199 ریال1:21:41
0.7197 ریال0:36:54
0.72 ریال0:21:34
0.7198 ریال0:07:09
نظرات