شاخص یاب

دلار استرالیا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.7357
  • بالاترین قیمت روز:0.736
  • پایین ترین قیمت روز:0.7309
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7324
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.7325
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7357 ریال17:35:45
0.7356 ریال17:20:37
0.7359 ریال17:05:53
0.7357 ریال16:50:47
0.7358 ریال16:20:37
0.7356 ریال15:53:38
0.7357 ریال15:35:53
0.7354 ریال14:50:43
0.7355 ریال14:35:51
0.736 ریال14:20:35
0.7358 ریال14:05:47
0.7359 ریال13:50:40
0.7346 ریال13:35:52
0.7339 ریال13:20:45
0.734 ریال13:05:58
0.7338 ریال12:50:48
0.7336 ریال12:36:22
0.7328 ریال12:20:55
0.733 ریال12:06:15
0.7326 ریال11:50:54
0.7329 ریال11:36:08
0.7328 ریال11:20:44
0.7322 ریال10:50:48
0.7326 ریال10:35:48
0.7324 ریال10:20:44
0.7332 ریال10:05:54
0.7327 ریال9:50:36
0.7329 ریال9:35:44
0.733 ریال9:20:39
0.7332 ریال9:05:47
0.7329 ریال8:50:41
0.7328 ریال8:35:46
0.7326 ریال8:20:33
0.7328 ریال7:50:41
0.7321 ریال7:35:48
0.7323 ریال7:05:52
0.7322 ریال6:50:35
0.7321 ریال6:35:41
0.7318 ریال6:05:37
0.7321 ریال5:50:30
0.7326 ریال5:20:22
0.7325 ریال5:05:30
0.7317 ریال4:50:28
0.7321 ریال4:35:39
0.7318 ریال4:20:26
0.7316 ریال4:05:40
0.7319 ریال3:50:32
0.7317 ریال3:35:38
0.7315 ریال3:20:24
0.7314 ریال3:05:24
0.7312 ریال2:50:22
0.7316 ریال2:23:22
0.7309 ریال2:20:13
0.7319 ریال2:05:44
0.732 ریال1:50:39
0.7319 ریال1:35:42
0.732 ریال1:05:39
0.7322 ریال0:36:22
0.732 ریال0:21:02
0.7324 ریال0:08:44
نظرات