شاخص یاب

دلار استرالیا / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.72
  • بالاترین قیمت روز:0.7248
  • پایین ترین قیمت روز:0.72
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7245
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.7242
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.72 ریال19:15:12
0.722 ریال18:18:11
0.7208 ریال17:15:12
0.7205 ریال16:45:12
0.7216 ریال16:15:11
0.722 ریال15:18:11
0.7208 ریال14:18:11
0.7238 ریال13:27:11
0.7231 ریال12:36:11
0.7233 ریال12:18:11
0.7229 ریال11:15:12
0.7227 ریال10:57:12
0.7225 ریال9:15:12
0.7228 ریال8:21:11
0.7233 ریال7:15:12
0.7237 ریال6:18:11
0.7248 ریال5:15:13
0.7247 ریال4:21:11
0.7244 ریال3:15:12
0.7247 ریال2:36:11
0.7242 ریال1:45:13
0.7248 ریال1:15:12
0.7245 ریال0:21:11
نظرات