شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:0.9408
  • بالاترین قیمت روز:0.941
  • پایین ترین قیمت روز:0.9408
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9409
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.941
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9408 ریال0:48:11
0.941 ریال0:42:10
0.9409 ریال0:15:11
نظرات