دلار استرالیا / دلار کانادا

  • سکه فروشان مجاز0.9928
  • بالاترین قیمت روز:0.993
  • پایین ترین قیمت روز:0.9913
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴ فروردین
  • نرخ روز گذشته:0.9928
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0