کالایاب
شاخص یاب

AUD/ARS Ask

  • نرخ فعلی:38.5963
  • بالاترین قیمت روز:38.5963
  • پایین ترین قیمت روز:38.4494
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:38.5103
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۸:۲۶
  • نرخ روز گذشته:38.5911
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0052

نمودار کندل استیک AUD/ARS Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/ARS Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
38.5963 ریال20:18:26
38.4494 ریال18:12:27
38.5901 ریال14:12:21
38.5888 ریال10:12:08
38.548 ریال6:12:07
38.5579 ریال4:15:08
38.5579 ریال4:15:08
38.5103 ریال2:12:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات