صفحات مرتبط

آتی تیر

  • نرخ فعلی:14,290,000
  • بالاترین قیمت روز:14,290,000
  • پایین ترین قیمت روز:14,250,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲ مهر
  • نرخ روز گذشته:1,429,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,861,000

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات