کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

زعفران نگین / تیر

  • نرخ فعلی:137,100
  • بالاترین قیمت روز:145,800
  • پایین ترین قیمت روز:135,100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:46,783
  • درصد بیشترین نوسان روز:60131578847.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.5404
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:139,900
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,800

نمودار کندل استیک زعفران نگین / تیر در روز جاری

نمودار کندل استیک زعفران نگین / تیر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.02181 ریال5:01:16
86.04 ریال5:01:16
8.58 ریال5:01:15
0.015383 ریال5:01:15
0.000228 ریال5:01:14
46,783 ریال5:01:14
3.5404 ریال3:55:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات