آتی آبان

  • نرخ فعلی:13,870,000
  • بالاترین قیمت روز:13,885,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,835,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:500
  • درصد بیشترین نوسان روز:900%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,384,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰
  • نرخ روز گذشته:1,384,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:901.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,485,500

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,387,000 ریال19:00:25
1,387,500 ریال18:55:35
1,387,000 ریال18:55:24
1,387,500 ریال18:53:35
1,387,000 ریال18:42:02
1,386,500 ریال18:39:13
1,387,000 ریال18:37:02
1,386,500 ریال18:28:13
1,386,000 ریال18:28:02
1,386,500 ریال18:25:02
1,386,000 ریال18:20:35
1,386,500 ریال18:20:24
1,386,000 ریال18:19:02
1,386,500 ریال18:15:46
1,387,000 ریال18:03:46
1,386,500 ریال18:02:46
1,387,000 ریال17:47:12
1,386,500 ریال17:46:13
1,387,000 ریال17:35:23
1,387,500 ریال17:35:02
1,388,000 ریال17:33:12
1,387,500 ریال17:30:46
1,387,000 ریال17:21:13
1,387,500 ریال17:16:34
1,388,000 ریال17:15:34
1,387,500 ریال17:15:13
1,387,000 ریال17:11:45
1,387,500 ریال16:57:23
1,388,000 ریال16:48:44
1,388,500 ریال16:48:12
1,388,000 ریال16:47:45
1,388,500 ریال16:47:13
1,388,000 ریال16:43:23
1,387,500 ریال16:40:34
1,387,000 ریال16:32:33
1,386,500 ریال16:25:02
1,387,000 ریال16:24:23
1,386,500 ریال15:59:02
1,387,000 ریال15:53:34
1,386,500 ریال15:53:02
1,386,000 ریال15:29:23
1,386,500 ریال15:27:33
1,386,000 ریال15:19:13
1,386,500 ریال15:13:02
1,387,000 ریال14:25:44
1,386,500 ریال14:19:23
1,387,000 ریال14:17:12
1,386,500 ریال14:16:34
1,387,000 ریال14:03:33
1,386,500 ریال14:03:01
1,387,000 ریال13:58:01
1,386,500 ریال13:57:33
1,387,000 ریال13:52:23
1,386,500 ریال13:50:01
1,387,000 ریال13:49:23
1,387,500 ریال13:47:02
1,388,000 ریال13:39:12
1,388,500 ریال13:29:02
1,388,000 ریال13:28:02
1,387,500 ریال13:27:43
1,388,000 ریال13:23:23
1,387,500 ریال13:23:02
1,388,000 ریال13:16:12
1,387,500 ریال12:59:32
1,388,000 ریال12:46:33
1,388,500 ریال12:45:33
1,388,000 ریال12:43:12
1,387,500 ریال12:36:01
1,388,000 ریال12:28:12
1,388,500 ریال12:28:02
1,388,000 ریال12:27:43
1,387,500 ریال12:18:22
1,387,000 ریال12:15:02
1,387,500 ریال12:14:13
1,388,000 ریال12:00:46
1,388,500 ریال11:57:12
1,388,000 ریال11:55:13
1,387,500 ریال11:47:33
1,388,000 ریال11:42:43
1,387,500 ریال11:42:12
1,388,000 ریال11:41:43
1,387,500 ریال11:41:01
1,388,000 ریال11:39:43
1,388,500 ریال11:37:02
1,388,000 ریال11:33:44
1,387,500 ریال11:32:12
1,387,000 ریال11:30:13
1,387,500 ریال11:29:43
1,387,000 ریال11:28:23
1,386,500 ریال11:28:02
1,387,000 ریال11:24:01
1,386,500 ریال11:21:22
1,387,000 ریال11:19:12
1,386,500 ریال11:18:12
1,387,000 ریال11:17:43
1,387,500 ریال11:17:33
1,387,000 ریال11:16:22
1,387,500 ریال11:11:32
1,388,000 ریال11:10:33
1,388,500 ریال11:09:43
1,388,000 ریال11:09:33
1,388,500 ریال11:08:33
1,388,000 ریال11:06:43
1,387,500 ریال11:06:32
1,387,000 ریال11:05:12
1,386,500 ریال11:04:02
1,386,000 ریال11:01:22
1,385,500 ریال10:55:43
1,385,000 ریال10:51:02
1,385,500 ریال10:48:33
1,385,000 ریال10:48:02
1,385,500 ریال10:43:43
1,386,000 ریال10:42:32
1,385,500 ریال10:40:11
1,385,000 ریال10:40:01
1,384,500 ریال10:38:01
1,384,000 ریال10:35:32
1,383,500 ریال10:31:01
1,384,000 ریال10:30:32
نظرات