صفحات مرتبط

آتی دی

  • نرخ فعلی:13,745,000
  • بالاترین قیمت روز:13,750,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,720,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:900.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,373,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۸
  • نرخ روز گذشته:1,377,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:897.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,367,500

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,374,500 ریال14:58:48
1,375,000 ریال14:58:26
1,374,500 ریال14:44:48
1,374,000 ریال14:44:14
1,374,500 ریال14:25:25
1,375,000 ریال14:24:36
1,374,500 ریال14:05:03
1,374,000 ریال13:53:24
1,373,500 ریال13:50:14
1,374,000 ریال13:34:02
1,374,500 ریال13:32:35
1,375,000 ریال13:30:48
1,374,500 ریال13:29:25
1,374,000 ریال13:27:35
1,373,500 ریال13:26:25
1,374,000 ریال13:21:14
1,374,500 ریال13:18:13
1,374,000 ریال13:16:14
1,373,500 ریال13:15:46
1,373,000 ریال13:15:02
1,373,500 ریال13:06:46
1,373,000 ریال13:04:24
1,373,500 ریال12:55:02
1,373,000 ریال12:51:46
1,372,500 ریال12:51:02
1,373,000 ریال12:50:04
1,373,500 ریال12:46:36
1,374,000 ریال12:45:13
1,374,500 ریال12:41:03
1,375,000 ریال12:39:46
1,374,500 ریال12:39:02
1,375,000 ریال12:38:25
1,374,500 ریال12:36:35
1,374,000 ریال12:35:02
1,373,500 ریال12:24:02
1,373,000 ریال12:23:35
1,373,500 ریال12:03:01
1,374,000 ریال12:02:24
1,373,500 ریال11:59:13
1,373,000 ریال11:59:02
1,373,500 ریال11:57:45
1,373,000 ریال11:51:24
1,373,500 ریال11:51:02
1,374,000 ریال11:50:35
1,373,500 ریال11:50:24
1,374,000 ریال11:47:34
1,373,500 ریال11:44:45
1,373,000 ریال11:42:02
1,373,500 ریال11:40:35
1,374,000 ریال11:37:02
1,374,500 ریال11:36:02
1,374,000 ریال11:35:45
1,374,500 ریال11:35:34
1,374,000 ریال11:35:24
1,374,500 ریال11:35:02
1,374,000 ریال11:34:44
1,373,500 ریال11:33:45
1,374,000 ریال11:33:35
1,373,500 ریال11:32:45
1,372,500 ریال11:32:24
1,373,000 ریال11:32:13
1,372,000 ریال11:31:45
1,372,500 ریال11:31:24
1,373,000 ریال11:30:35
نظرات