صفحات مرتبط

آتی اسفند

  • نرخ فعلی:13,495,000
  • بالاترین قیمت روز:13,525,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,155,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ تیر
  • نرخ روز گذشته:1,349,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12,145,500

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات