صفحات مرتبط

آتی دی

  • نرخ فعلی:13,140,000
  • بالاترین قیمت روز:13,180,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,135,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,318,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:13,170,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,140,000 ریال16:00:00
13,135,000 ریال15:57:00
13,140,000 ریال15:47:33
13,145,000 ریال15:43:45
13,150,000 ریال15:13:28
13,145,000 ریال14:58:29
13,150,000 ریال14:51:17
13,155,000 ریال14:45:04
13,160,000 ریال14:41:30
13,165,000 ریال14:25:41
13,175,000 ریال13:20:53
13,170,000 ریال13:15:16
13,165,000 ریال12:55:15
13,170,000 ریال12:30:18
13,175,000 ریال12:12:38
13,180,000 ریال12:05:15
13,175,000 ریال11:58:38
13,170,000 ریال11:53:38
13,175,000 ریال11:45:15
13,180,000 ریال11:30:27
13,175,000 ریال11:27:03
13,180,000 ریال11:20:15
13,175,000 ریال11:08:24
13,170,000 ریال11:03:24
13,175,000 ریال10:45:03
13,180,000 ریال10:39:24
13,175,000 ریال10:39:02
13,180,000 ریال10:38:24
نظرات