صفحات مرتبط

سکه آتی تیر

  • نرخ فعلی:15,885,000
  • بالاترین قیمت روز:15,885,000
  • پایین ترین قیمت روز:15,825,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:15,830,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:15,865,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15,885,000 ریال14:07:06
15,880,000 ریال13:59:35
15,875,000 ریال13:58:36
15,870,000 ریال13:40:28
15,865,000 ریال13:38:48
15,855,000 ریال13:04:09
15,860,000 ریال12:45:17
15,865,000 ریال12:28:35
15,860,000 ریال12:22:26
15,855,000 ریال12:15:27
15,840,000 ریال11:51:56
15,850,000 ریال11:41:39
15,840,000 ریال11:38:40
15,835,000 ریال11:33:37
15,830,000 ریال11:24:20
15,835,000 ریال11:05:09
15,830,000 ریال11:03:50
15,835,000 ریال11:01:10
15,825,000 ریال10:42:49
15,830,000 ریال10:42:39
نظرات