آتی اسفند

  • نرخ فعلی:11,440,000
  • بالاترین قیمت روز:11,625,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,425,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,143,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:11,450,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,440,000 ریال16:13:02
11,625,000 ریال15:38:49
11,425,000 ریال15:30:16
11,430,000 ریال15:03:14
11,425,000 ریال14:56:25
11,430,000 ریال14:48:17
11,435,000 ریال13:22:25
11,430,000 ریال12:44:02
11,435,000 ریال12:25:14
11,430,000 ریال11:59:13
نظرات