صفحات مرتبط

آتی آبان

  • نرخ فعلی:12,825,000
  • بالاترین قیمت روز:12,840,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,515,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:310,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,284,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:12,790,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:35,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,825,000 ریال15:20:45
12,515,000 ریال14:52:42
12,825,000 ریال12:52:16
12,820,000 ریال11:47:03
12,825,000 ریال11:46:27
12,840,000 ریال11:16:15
نظرات