آتی اردیبهشت

  • نرخ فعلی:11,705,000
  • بالاترین قیمت روز:11,705,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,670,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,168,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:11,700,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,705,000 ریال15:25:02
11,700,000 ریال15:03:43
11,695,000 ریال14:35:43
11,700,000 ریال13:29:22
11,690,000 ریال12:09:22
11,680,000 ریال11:48:33
11,675,000 ریال11:31:12
11,670,000 ریال11:30:43
11,675,000 ریال10:39:01
11,680,000 ریال10:36:43
نظرات