صفحات مرتبط

آتی شهریور

  • نرخ فعلی:13,040,000
  • بالاترین قیمت روز:13,040,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,015,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,303,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۲
  • نرخ روز گذشته:13,020,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
13,040,000 ریال18:52:11
13,035,000 ریال18:20:42
13,030,000 ریال14:58:12
13,040,000 ریال13:36:41
13,025,000 ریال12:50:31
13,015,000 ریال12:23:21
13,030,000 ریال11:43:01
13,035,000 ریال11:25:02
13,030,000 ریال10:58:31
نظرات