صفحات مرتبط

آتی شهریور

  • نرخ فعلی:13,040,000
  • بالاترین قیمت روز:13,045,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,985,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,299,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۲
  • نرخ روز گذشته:12,950,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:90,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
13,040,000 ریال13:02:36
13,045,000 ریال13:02:02
13,035,000 ریال12:59:02
13,025,000 ریال12:54:35
13,015,000 ریال12:29:46
13,010,000 ریال12:29:03
13,005,000 ریال12:14:24
13,000,000 ریال12:06:35
12,995,000 ریال12:01:24
13,000,000 ریال11:59:34
13,010,000 ریال11:56:02
12,995,000 ریال11:55:12
12,985,000 ریال11:42:24
12,990,000 ریال11:39:35
نظرات