صفحات مرتبط

سکه آتی تیر

  • نرخ فعلی:18,285,000
  • بالاترین قیمت روز:18,320,000
  • پایین ترین قیمت روز:18,000,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:160,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.69%
  • نرخ بازگشایی بازار:18,000,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:18,305,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,285,000 ریال15:37:05
18,300,000 ریال15:30:56
18,295,000 ریال15:30:08
18,290,000 ریال15:29:47
18,280,000 ریال15:23:17
18,270,000 ریال15:16:55
18,240,000 ریال14:41:54
18,275,000 ریال14:41:06
18,270,000 ریال14:37:05
18,250,000 ریال14:22:36
18,230,000 ریال14:10:57
18,240,000 ریال13:48:05
18,265,000 ریال13:45:06
18,250,000 ریال13:37:18
18,240,000 ریال13:34:05
18,250,000 ریال13:33:15
18,245,000 ریال13:32:36
18,240,000 ریال13:30:15
18,180,000 ریال13:24:47
18,190,000 ریال13:24:39
18,205,000 ریال13:15:15
18,200,000 ریال13:14:56
18,235,000 ریال13:10:55
18,240,000 ریال12:56:06
18,200,000 ریال12:30:15
18,270,000 ریال12:21:57
18,295,000 ریال12:16:43
18,285,000 ریال12:09:57
18,270,000 ریال12:08:58
18,290,000 ریال12:04:57
18,305,000 ریال12:00:15
18,310,000 ریال11:57:23
18,170,000 ریال11:57:14
18,310,000 ریال11:54:06
18,300,000 ریال11:46:45
18,260,000 ریال11:44:33
18,300,000 ریال11:42:55
18,320,000 ریال11:39:14
18,300,000 ریال11:29:36
18,295,000 ریال11:29:13
18,280,000 ریال11:21:43
18,285,000 ریال11:18:33
18,305,000 ریال11:15:16
18,290,000 ریال11:14:14
18,280,000 ریال11:13:44
18,275,000 ریال11:12:45
18,280,000 ریال11:08:53
18,260,000 ریال11:00:43
18,250,000 ریال10:56:24
18,240,000 ریال10:55:44
18,200,000 ریال10:45:28
18,145,000 ریال10:43:36
18,160,000 ریال10:36:05
18,000,000 ریال10:30:15
نظرات