آتی دی

  • نرخ فعلی:11,245,000
  • بالاترین قیمت روز:11,245,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,230,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,123,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۳
  • نرخ روز گذشته:11,195,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,245,000 ریال18:43:02
11,240,000 ریال18:16:15
11,235,000 ریال18:08:02
11,230,000 ریال16:34:28
11,235,000 ریال15:35:37
11,240,000 ریال15:35:14
11,235,000 ریال15:34:02
11,240,000 ریال15:33:02
11,235,000 ریال15:11:24
11,240,000 ریال14:28:38
11,235,000 ریال13:47:51
11,240,000 ریال12:59:26
11,235,000 ریال12:53:15
11,240,000 ریال12:41:42
11,245,000 ریال12:26:40
11,240,000 ریال12:15:03
11,235,000 ریال12:06:03
نظرات