صفحات مرتبط

سکه آتی دی

  • نرخ فعلی:13,660,000
  • بالاترین قیمت روز:13,665,000
  • پایین ترین قیمت روز:13,635,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:13,640,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۳
  • نرخ روز گذشته:13,620,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,660,000 ریال18:53:56
13,655,000 ریال18:44:15
13,665,000 ریال18:15:14
13,655,000 ریال17:06:23
13,660,000 ریال16:35:45
13,655,000 ریال16:29:57
13,650,000 ریال15:08:07
13,645,000 ریال15:04:25
13,650,000 ریال14:47:35
13,645,000 ریال14:44:06
13,655,000 ریال14:40:27
13,635,000 ریال14:29:14
13,640,000 ریال14:14:18
13,645,000 ریال13:56:47
13,640,000 ریال13:29:32
13,645,000 ریال13:11:45
13,640,000 ریال12:48:43
13,645,000 ریال12:13:12
13,655,000 ریال12:05:14
13,650,000 ریال11:56:42
13,660,000 ریال11:56:32
13,655,000 ریال11:51:09
13,650,000 ریال11:48:45
13,655,000 ریال11:48:35
13,645,000 ریال11:47:47
13,635,000 ریال11:30:45
13,640,000 ریال11:21:24
13,635,000 ریال11:18:06
13,640,000 ریال10:56:43
نظرات