آتی اسفند

  • نرخ فعلی:11,510,000
  • بالاترین قیمت روز:11,540,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,510,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,154,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:11,565,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:55,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,510,000 ریال11:17:01
11,515,000 ریال11:16:33
11,520,000 ریال11:11:12
11,510,000 ریال11:00:02
11,520,000 ریال10:57:43
11,540,000 ریال10:44:43
نظرات