صفحات مرتبط

آتی تیر

  • نرخ فعلی:12,590,000
  • بالاترین قیمت روز:12,595,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,565,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,257,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:12,620,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
12,590,000 ریال18:19:43
12,585,000 ریال18:05:30
12,595,000 ریال17:16:47
12,585,000 ریال17:12:18
12,595,000 ریال15:42:43
12,585,000 ریال15:39:53
12,595,000 ریال13:47:52
12,585,000 ریال12:06:15
12,580,000 ریال11:12:03
12,570,000 ریال10:43:46
12,565,000 ریال10:37:45
12,575,000 ریال10:35:02
نظرات