آتی اردیبهشت

  • نرخ فعلی:12,640,000
  • بالاترین قیمت روز:12,695,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,620,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,269,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۰
  • نرخ روز گذشته:12,655,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:15,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
12,640,000 ریال18:50:34
12,635,000 ریال18:36:13
12,640,000 ریال18:12:02
12,635,000 ریال17:55:13
12,630,000 ریال17:40:02
12,635,000 ریال17:14:02
12,620,000 ریال17:05:44
12,625,000 ریال17:05:33
12,620,000 ریال16:58:23
12,650,000 ریال16:32:44
12,625,000 ریال16:32:02
12,620,000 ریال16:25:23
12,660,000 ریال16:09:02
12,650,000 ریال15:57:44
12,645,000 ریال15:55:01
12,620,000 ریال15:54:02
12,630,000 ریال15:49:02
12,635,000 ریال15:48:44
12,645,000 ریال15:45:44
12,650,000 ریال15:36:34
12,660,000 ریال15:34:12
12,680,000 ریال15:28:33
12,660,000 ریال15:25:11
12,680,000 ریال15:24:02
12,660,000 ریال15:20:22
12,690,000 ریال14:43:43
12,685,000 ریال14:39:22
12,690,000 ریال14:08:01
12,660,000 ریال13:51:43
12,670,000 ریال13:17:22
12,665,000 ریال13:06:34
12,650,000 ریال13:03:23
12,660,000 ریال12:59:43
12,665,000 ریال12:50:01
12,660,000 ریال12:48:43
12,655,000 ریال12:47:32
12,645,000 ریال12:37:32
12,660,000 ریال12:28:22
12,665,000 ریال12:23:43
12,660,000 ریال12:16:12
12,670,000 ریال12:06:42
12,690,000 ریال11:37:01
12,665,000 ریال11:19:42
12,655,000 ریال11:03:22
12,650,000 ریال11:03:01
12,635,000 ریال10:53:42
12,640,000 ریال10:43:42
12,650,000 ریال10:41:32
12,695,000 ریال10:32:22
نظرات