صفحات مرتبط

آتی اردیبهشت

  • نرخ فعلی:12,290,000
  • بالاترین قیمت روز:12,300,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,280,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴ اردیبهشت
  • نرخ روز گذشته:12,290,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات