کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

زعفران پوشال / تیر

  • نرخ فعلی:126,500
  • بالاترین قیمت روز:127,100
  • پایین ترین قیمت روز:123,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:213,322,775.31
  • درصد بیشترین نوسان روز:168534.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:125,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۶ خرداد
  • نرخ روز گذشته:126,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک زعفران پوشال / تیر در روز جاری

نمودار کندل استیک زعفران پوشال / تیر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,252,500 ریال7:24:54
564.5 ریال6:59:26
213,322,788 ریال6:32:54
12.6922 ریال6:29:00
966.98 ریال6:23:11
15.72 ریال5:48:11
512 ریال5:33:02
6,760.9 ریال5:01:18
7.005 ریال4:37:01
29,230 ریال4:36:58
8,959.49 ریال4:36:58
14.01 ریال4:12:57
9,056.3 ریال4:08:55
3.5404 ریال3:55:21
126,500 ریال17:00:08
126,600 ریال16:59:57
126,900 ریال16:58:39
126,600 ریال16:54:20
127,000 ریال16:52:23
127,100 ریال16:47:47
126,700 ریال16:46:13
126,600 ریال16:46:00
126,500 ریال16:41:59
126,300 ریال16:39:13
126,600 ریال16:31:52
125,800 ریال16:31:12
126,500 ریال16:29:56
126,400 ریال16:27:56
126,000 ریال16:17:48
126,400 ریال16:13:25
126,100 ریال16:12:47
125,900 ریال16:06:59
125,600 ریال15:54:30
125,400 ریال15:47:44
125,800 ریال15:44:45
126,300 ریال15:30:57
126,400 ریال15:04:48
125,600 ریال14:54:07
126,100 ریال14:52:01
126,000 ریال14:51:50
125,400 ریال14:48:50
125,300 ریال14:41:41
124,800 ریال14:33:27
124,900 ریال14:31:24
125,000 ریال14:21:10
126,400 ریال14:06:27
125,000 ریال14:03:40
126,200 ریال14:03:34
125,900 ریال14:00:51
125,800 ریال14:00:45
125,600 ریال13:57:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات