صفحات مرتبط

آتی تیر

  • نرخ فعلی:12,230,000
  • بالاترین قیمت روز:12,245,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,230,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,223,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۹
  • نرخ روز گذشته:12,215,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:15,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,230,000 ریال15:49:31
12,240,000 ریال15:13:40
12,245,000 ریال15:10:56
12,240,000 ریال15:09:16
12,235,000 ریال14:58:15
12,245,000 ریال14:52:53
12,240,000 ریال14:52:03
12,230,000 ریال14:44:03
12,245,000 ریال14:36:55
12,240,000 ریال14:36:29
12,235,000 ریال14:31:42
12,245,000 ریال13:44:52
12,240,000 ریال13:40:17
12,235,000 ریال13:21:52
12,240,000 ریال11:13:24
12,235,000 ریال10:41:24
نظرات