صفحات مرتبط

آتی اردیبهشت

  • نرخ فعلی:12,460,000
  • بالاترین قیمت روز:12,485,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,445,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,248,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۱
  • نرخ روز گذشته:12,490,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,460,000 ریال18:31:18
12,455,000 ریال16:12:30
12,450,000 ریال15:48:17
12,445,000 ریال15:40:30
12,450,000 ریال15:36:42
12,455,000 ریال15:10:41
12,460,000 ریال14:49:03
12,465,000 ریال14:13:40
12,460,000 ریال13:27:15
12,450,000 ریال13:07:26
12,455,000 ریال13:03:39
12,465,000 ریال12:49:03
12,470,000 ریال12:39:03
12,475,000 ریال12:25:03
12,480,000 ریال12:18:26
12,485,000 ریال12:16:14
نظرات