آتی دی

  • نرخ فعلی:11,385,000
  • بالاترین قیمت روز:11,400,000
  • پایین ترین قیمت روز:11,375,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,140,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۳
  • نرخ روز گذشته:11,420,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:35,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,385,000 ریال11:53:12
11,380,000 ریال11:46:01
11,390,000 ریال11:32:02
11,380,000 ریال11:21:22
11,385,000 ریال11:19:22
11,380,000 ریال11:17:01
11,375,000 ریال11:15:32
11,380,000 ریال11:11:12
11,375,000 ریال10:58:11
11,380,000 ریال10:58:01
11,385,000 ریال10:53:12
11,390,000 ریال10:47:22
11,395,000 ریال10:45:32
11,400,000 ریال10:36:23
نظرات