شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ARS/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:0.2442
  • بالاترین قیمت روز:0.2444
  • پایین ترین قیمت روز:0.2442
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2444
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.2443
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ARS/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ARS/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2442 ریال7:42:14
0.2443 ریال7:21:13
0.2442 ریال6:56:13
0.2443 ریال3:56:13
0.2442 ریال3:21:13
0.2444 ریال2:56:13
0.2442 ریال2:42:13
0.2444 ریال2:21:14
0.2442 ریال1:56:13
0.2444 ریال1:42:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات