شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ARS/TWD Ask

  • نرخ فعلی:0.5123
  • بالاترین قیمت روز:0.5129
  • پایین ترین قیمت روز:0.511
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.5125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ARS/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ARS/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5123 ریال16:15:17
0.5123 ریال16:15:16
0.5122 ریال15:54:15
0.5123 ریال15:33:17
0.5122 ریال14:15:18
0.5122 ریال14:15:18
0.5121 ریال13:54:16
0.5116 ریال13:33:18
0.5122 ریال13:15:18
0.5122 ریال13:15:17
0.5123 ریال12:54:17
0.5121 ریال12:33:16
0.5123 ریال11:54:17
0.5125 ریال11:33:16
0.5123 ریال11:15:18
0.5123 ریال11:15:18
0.5124 ریال10:54:16
0.5125 ریال10:33:14
0.5128 ریال10:15:15
0.5128 ریال10:15:14
0.5129 ریال9:33:13
0.5128 ریال9:15:15
0.5128 ریال9:15:15
0.5127 ریال8:33:14
0.5126 ریال8:15:15
0.5126 ریال8:15:15
0.5128 ریال7:54:13
0.5126 ریال7:33:13
0.5127 ریال6:54:13
0.5128 ریال6:33:13
0.5126 ریال6:15:16
0.5126 ریال6:15:16
0.5124 ریال5:54:15
0.5123 ریال5:15:18
0.5123 ریال5:15:17
0.5121 ریال4:54:14
0.5122 ریال4:33:15
0.5116 ریال4:15:15
0.5116 ریال4:15:14
0.511 ریال3:33:14
0.5111 ریال3:15:20
0.5111 ریال3:15:20
0.5118 ریال2:33:16
0.5122 ریال2:15:16
0.5122 ریال2:15:16
0.512 ریال1:54:14
0.5124 ریال1:33:14
0.5122 ریال1:15:15
0.5122 ریال1:15:14
0.5123 ریال0:54:14
0.5127 ریال0:15:17
0.5127 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات