شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ARS/NOK Ask

  • نرخ فعلی:0.1538
  • بالاترین قیمت روز:0.1547
  • پایین ترین قیمت روز:0.1537
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1537
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.1538
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ARS/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ARS/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1538 ریال20:15:31
0.1538 ریال20:15:30
0.1539 ریال19:54:25
0.1541 ریال19:33:26
0.154 ریال19:15:30
0.154 ریال19:15:30
0.1539 ریال18:54:26
0.1541 ریال18:36:25
0.1542 ریال18:15:33
0.1542 ریال18:15:32
0.1543 ریال17:36:25
0.1542 ریال17:15:28
0.1542 ریال17:15:27
0.1541 ریال16:54:24
0.1545 ریال16:33:24
0.1547 ریال15:54:25
0.1546 ریال14:54:23
0.1545 ریال14:33:24
0.1546 ریال14:15:26
0.1546 ریال14:15:24
0.1547 ریال13:54:22
0.1545 ریال13:33:23
0.1542 ریال13:15:25
0.1542 ریال13:15:25
0.1541 ریال12:54:22
0.154 ریال12:33:21
0.1541 ریال12:15:25
0.1541 ریال12:15:23
0.1542 ریال11:33:21
0.154 ریال10:54:17
0.1539 ریال10:15:20
0.1539 ریال10:15:19
0.1538 ریال9:54:17
0.1537 ریال9:33:17
0.1538 ریال9:15:19
0.1538 ریال9:15:19
0.1537 ریال6:33:17
0.1538 ریال5:54:16
0.1537 ریال4:54:16
0.1538 ریال3:54:16
0.1537 ریال1:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات