شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ARS/EGP Ask

  • نرخ فعلی:0.27
  • بالاترین قیمت روز:0.2705
  • پایین ترین قیمت روز:0.2698
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2705
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۱:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.2702
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ARS/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ARS/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.27 ریال19:21:37
0.2698 ریال18:56:35
0.27 ریال18:42:38
0.2698 ریال18:21:34
0.2701 ریال17:56:34
0.2703 ریال17:42:35
0.2701 ریال17:21:36
0.2703 ریال16:56:35
0.2701 ریال16:42:35
0.2703 ریال16:21:40
0.2702 ریال15:56:34
0.2704 ریال14:42:35
0.2702 ریال13:56:36
0.2699 ریال13:42:36
0.2702 ریال13:21:27
0.27 ریال12:56:27
0.2702 ریال10:21:18
0.2705 ریال9:56:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات