شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AOAR/USD synthetic

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0260 0.0260 0.0275 0.0268 2019/06/13 1398/03/23 1398-03-23
0.0235 0.0229 0.0235 0.0229 2019/05/28 1398/03/07 1398-03-07
0.0204 0.0184 0.0210 0.0194 2019/05/24 1398/03/03 1398-03-03

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص AOAR/USD synthetic