شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ANB Diyar Jeddah Real Estate

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
17.87 17.87 17.87 17.87 2018/01/14 1396/10/24 1396-10-24

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص ANB Diyar Jeddah Real Estate