شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ALL/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0089
  • بالاترین قیمت روز:0.009
  • پایین ترین قیمت روز:0.0089
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0089
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲ آبان
  • نرخ روز گذشته:0.0089
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ALL/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ALL/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0089 ریال19:56:15
0.009 ریال15:46:12
0.0089 ریال4:41:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات