شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ålandsbanken Euro Bond A

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
18.30 18.30 18.30 18.30 2019/01/08 1397/10/18 1397-10-18
18.31 18.31 18.31 18.31 2019/01/07 1397/10/17 1397-10-17
18.32 18.32 18.32 18.32 2019/01/06 1397/10/16 1397-10-16

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Ålandsbanken Euro Bond A