کالایاب
شاخص یاب

دلار هرات

  • نرخ فعلی:120800
  • بالاترین قیمت روز:121200
  • پایین ترین قیمت روز:118600
  • بیشترین مقدار نوسان روز:900
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:118,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:116,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,200

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
120,800 ریال16:59:24
120,700 ریال16:54:45
120,800 ریال16:47:38
120,700 ریال16:30:33
120,600 ریال16:29:37
120,800 ریال16:27:26
120,600 ریال16:27:05
120,800 ریال16:22:40
120,700 ریال16:14:15
120,600 ریال16:09:23
120,700 ریال16:07:10
120,600 ریال16:06:17
120,700 ریال15:57:30
120,800 ریال15:48:46
121,000 ریال15:47:54
121,100 ریال15:43:53
121,200 ریال15:43:27
120,300 ریال12:14:50
120,400 ریال12:07:47
120,200 ریال12:06:05
120,000 ریال12:05:35
120,200 ریال12:04:06
120,000 ریال11:59:06
119,800 ریال11:56:22
120,000 ریال11:51:26
120,200 ریال11:50:34
120,300 ریال11:39:56
120,500 ریال11:35:33
120,600 ریال11:32:57
120,500 ریال11:32:30
120,700 ریال11:25:53
120,500 ریال11:19:35
120,400 ریال11:17:05
120,200 ریال11:13:06
120,000 ریال11:10:51
119,900 ریال11:09:47
119,800 ریال11:09:22
120,000 ریال11:08:30
119,900 ریال11:05:09
119,800 ریال11:04:05
120,000 ریال11:01:55
120,200 ریال11:01:29
120,000 ریال10:57:56
119,800 ریال10:56:13
120,000 ریال10:53:05
120,200 ریال10:51:44
120,000 ریال10:47:22
120,200 ریال10:45:37
119,700 ریال10:34:06
119,500 ریال10:30:09
119,300 ریال10:28:49
119,200 ریال10:25:43
119,100 ریال10:22:36
119,000 ریال10:20:06
119,200 ریال10:06:12
119,000 ریال10:05:46
119,400 ریال9:55:32
119,600 ریال9:51:06
119,400 ریال9:46:42
119,200 ریال9:35:40
119,000 ریال9:34:47
118,700 ریال9:28:10
118,600 ریال9:23:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات