شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هرات

  • نرخ فعلی:115300
  • بالاترین قیمت روز:116000
  • پایین ترین قیمت روز:115150
  • بیشترین مقدار نوسان روز:850
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:116,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:115,100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:200

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115,300 ریال11:32:11
115,400 ریال11:29:40
115,300 ریال11:29:15
115,400 ریال11:28:24
115,300 ریال11:28:03
115,400 ریال11:23:48
115,350 ریال11:23:23
115,400 ریال11:19:04
115,350 ریال11:17:32
115,400 ریال11:15:50
115,450 ریال11:12:31
115,400 ریال11:10:50
115,450 ریال11:10:05
115,400 ریال11:09:34
115,450 ریال11:07:29
115,500 ریال11:01:37
115,400 ریال11:01:12
115,500 ریال10:56:35
115,450 ریال10:56:11
115,500 ریال10:55:20
115,450 ریال10:53:15
115,400 ریال10:52:49
115,500 ریال10:50:20
115,450 ریال10:49:54
115,500 ریال10:49:29
115,550 ریال10:47:49
115,500 ریال10:44:53
115,450 ریال10:44:28
115,550 ریال10:39:52
115,500 ریال10:37:46
115,450 ریال10:36:31
115,400 ریال10:29:49
115,350 ریال10:29:24
115,400 ریال10:26:29
115,300 ریال10:25:13
115,200 ریال10:24:48
115,250 ریال10:24:03
115,200 ریال10:23:33
115,250 ریال10:21:27
115,200 ریال10:21:03
115,250 ریال10:19:22
115,200 ریال10:08:29
115,250 ریال9:58:49
115,200 ریال9:55:04
115,250 ریال9:52:33
115,200 ریال9:52:08
115,250 ریال9:47:57
115,200 ریال9:47:31
115,300 ریال9:45:03
115,200 ریال9:44:36
115,300 ریال9:43:46
115,200 ریال9:39:10
115,150 ریال9:38:45
115,250 ریال9:37:54
115,200 ریال9:37:30
115,250 ریال9:37:04
115,200 ریال9:36:40
115,250 ریال9:35:04
115,200 ریال9:33:18
115,250 ریال9:32:29
115,300 ریال9:30:48
115,200 ریال9:30:23
115,250 ریال9:27:03
115,200 ریال9:26:37
115,250 ریال9:25:46
115,200 ریال9:22:25
115,250 ریال9:21:35
115,200 ریال9:21:10
115,250 ریال9:20:20
115,200 ریال9:19:55
115,250 ریال9:19:04
115,300 ریال9:17:24
115,200 ریال9:17:03
115,300 ریال9:16:34
115,250 ریال9:15:44
115,300 ریال9:13:39
115,250 ریال9:12:02
115,300 ریال9:09:52
115,250 ریال9:09:02
115,300 ریال9:05:41
115,350 ریال9:04:51
115,300 ریال9:03:10
115,350 ریال9:02:21
115,250 ریال9:01:55
115,300 ریال9:00:15
115,200 ریال8:59:24
115,250 ریال8:55:13
115,150 ریال8:54:47
116,000 ریال1:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات