کالایاب
شاخص یاب

یورو

  • نرخ فعلی:152810
  • بالاترین قیمت روز:152810
  • پایین ترین قیمت روز:150060
  • بیشترین مقدار نوسان روز:920
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:151,890
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:150,980
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,830

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
152,810 ریال17:12:03
151,890 ریال17:09:05
152,810 ریال17:06:04
151,890 ریال17:03:05
152,810 ریال17:00:10
151,890 ریال16:57:05
152,810 ریال16:51:04
151,890 ریال16:45:06
152,810 ریال16:42:04
151,890 ریال16:39:04
152,810 ریال16:36:04
151,890 ریال16:30:07
152,810 ریال16:27:04
151,890 ریال16:21:04
152,810 ریال16:18:04
151,890 ریال16:12:04
152,810 ریال15:15:06
151,890 ریال13:54:05
152,810 ریال13:48:05
151,890 ریال13:45:08
152,810 ریال13:39:04
151,890 ریال13:36:04
150,980 ریال12:27:05
150,060 ریال11:48:05
150,980 ریال11:39:04
150,060 ریال11:36:03
150,980 ریال11:33:04
151,890 ریال11:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات