کالایاب
شاخص یاب

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:101040
  • بالاترین قیمت روز:101040
  • پایین ترین قیمت روز:99220
  • بیشترین مقدار نوسان روز:610
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:100,430
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:99,830
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,210

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
101,040 ریال17:12:04
100,430 ریال17:09:05
101,040 ریال17:06:04
100,430 ریال17:03:06
101,040 ریال17:00:11
100,430 ریال16:57:05
101,040 ریال16:51:04
100,430 ریال16:45:07
101,040 ریال16:42:04
100,430 ریال16:39:04
101,040 ریال16:36:04
100,430 ریال16:30:07
101,040 ریال16:27:04
100,430 ریال16:21:04
101,040 ریال16:18:04
100,430 ریال16:12:04
101,040 ریال15:15:07
100,430 ریال13:54:05
101,040 ریال13:48:05
100,430 ریال13:45:08
101,040 ریال13:39:05
100,430 ریال13:36:05
99,830 ریال12:27:05
99,220 ریال11:48:05
99,830 ریال11:39:04
99,220 ریال11:36:03
99,830 ریال11:33:04
100,430 ریال11:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات