کالایاب
شاخص یاب

درهم

  • نرخ فعلی:36520
  • بالاترین قیمت روز:36740
  • پایین ترین قیمت روز:36080
  • بیشترین مقدار نوسان روز:220
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:36,520
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:36,300
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:220

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
36,520 ریال17:27:04
36,740 ریال17:12:04
36,520 ریال17:09:05
36,740 ریال17:06:04
36,520 ریال17:03:05
36,740 ریال17:00:11
36,520 ریال16:57:05
36,740 ریال16:51:04
36,520 ریال16:45:06
36,740 ریال16:42:04
36,520 ریال16:39:04
36,740 ریال16:36:04
36,520 ریال16:30:07
36,740 ریال16:27:04
36,520 ریال16:21:04
36,740 ریال16:18:04
36,520 ریال16:12:04
36,740 ریال15:15:07
36,520 ریال13:54:05
36,740 ریال13:48:05
36,520 ریال13:45:08
36,740 ریال13:39:05
36,520 ریال13:36:04
36,300 ریال12:27:05
36,080 ریال11:48:05
36,300 ریال11:39:04
36,080 ریال11:36:03
36,300 ریال11:33:04
36,520 ریال11:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات