شاخص یاب

درهم امارات / دلار

  • نرخ فعلی:0.2723
  • بالاترین قیمت روز:0.2723
  • پایین ترین قیمت روز:0.2722
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2722
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۸:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.2723
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک درهم امارات / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2723 ریال5:48:16
0.2723 ریال5:47:09
0.2723 ریال5:46:20
0.2723 ریال5:44:53
0.2722 ریال5:40:22
نظرات