شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/TRY Ask

  • نرخ فعلی:1.5718
  • بالاترین قیمت روز:1.573
  • پایین ترین قیمت روز:1.5629
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5629
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:1.5636
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0082

نمودار کندل استیک AED/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5718 ریال12:33:24
1.573 ریال12:15:26
1.573 ریال12:15:25
1.5718 ریال11:54:22
1.5702 ریال11:33:21
1.5696 ریال11:15:20
1.5696 ریال11:15:19
1.5687 ریال10:54:16
1.5679 ریال10:33:16
1.569 ریال10:15:20
1.569 ریال10:15:20
1.5686 ریال9:54:16
1.5694 ریال9:33:17
1.5689 ریال9:15:21
1.5689 ریال9:15:20
1.5715 ریال8:54:16
1.5702 ریال8:33:18
1.5709 ریال8:15:23
1.5709 ریال8:15:22
1.5713 ریال7:54:16
1.5709 ریال7:33:19
1.5715 ریال7:15:21
1.5715 ریال7:15:21
1.5706 ریال6:54:16
1.5712 ریال6:33:17
1.5709 ریال6:15:23
1.5709 ریال6:15:22
1.5713 ریال5:54:17
1.5717 ریال5:33:18
1.5716 ریال5:15:21
1.5716 ریال5:15:20
1.5727 ریال4:54:16
1.5724 ریال4:33:15
1.5716 ریال4:15:20
1.5716 ریال4:15:19
1.5688 ریال3:54:18
1.5675 ریال3:33:14
1.5656 ریال3:15:17
1.5656 ریال3:15:17
1.5648 ریال2:54:15
1.5642 ریال2:33:15
1.5632 ریال1:54:15
1.5631 ریال1:33:15
1.5643 ریال1:15:16
1.5643 ریال1:15:16
1.5632 ریال0:54:15
1.5629 ریال0:33:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات