شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/SGD Ask

  • نرخ فعلی:0.3711
  • بالاترین قیمت روز:0.3713
  • پایین ترین قیمت روز:0.3709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.371
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.3711
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک AED/SGD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/SGD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3711 ریال11:54:22
0.371 ریال11:15:20
0.371 ریال11:15:19
0.3712 ریال10:54:16
0.3711 ریال10:15:20
0.3711 ریال10:15:20
0.3712 ریال8:54:16
0.3713 ریال8:33:18
0.3712 ریال7:54:16
0.3713 ریال7:33:19
0.3711 ریال7:15:21
0.3711 ریال7:15:21
0.3712 ریال6:15:23
0.3712 ریال6:15:22
0.3711 ریال5:33:18
0.371 ریال5:15:21
0.371 ریال5:15:20
0.3712 ریال4:54:16
0.3711 ریال4:33:15
0.3712 ریال4:15:20
0.3712 ریال4:15:19
0.3709 ریال3:54:18
0.371 ریال2:54:15
0.3711 ریال2:33:15
0.3712 ریال2:15:18
0.3712 ریال2:15:18
0.3711 ریال1:54:15
0.3712 ریال1:33:15
0.371 ریال0:54:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات