شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/SEK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون سوئد 9.6491 9.6417 9.675 9.6417 (0.06%) 0.0059 ۱۲:۰۹:۲۸
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۳۰ مهر
AED/JPY 29.555 29.555 29.555 29.555 (0.1%) 0.031 ۱۳:۰۶:۰۹
AED/PKR 0 42.39 42.39 42.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.3971 0.3971 0.3971 0.3971 (0.28%) 0.0011 ۰۳:۰۶:۱۰
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0.3568 0.3568 0.3568 0.3568 (0.22%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/CHF 0.2687 0.2687 0.2687 0.2687 (0.07%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 1.8274 1.8274 1.8274 1.8274 (0.25%) 0.0046 ۰۹:۰۶:۰۸
AED/EUR 0.2446 0.2446 0.2446 0.2446 (0.25%) 0.0006 ۱۱:۰۶:۰۸
AED/GBP 0.2105 0.2105 0.2105 0.2105 (0.43%) 0.0009 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 19.301 19.301 19.301 19.301 (0.37%) 0.072 ۱۳:۰۶:۰۹
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 0 2.4932 2.4932 2.4932 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/NZD 0 0.4267 0.4267 0.4267 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 (0.01%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۱۶
AED/SEK 2.6245 2.6245 2.6245 2.6245 (0.1%) 0.0025 ۰۵:۰۶:۱۳
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 3.9951 3.9951 3.9951 3.9951 (0.72%) 0.0288 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/SEK 6.6142 6.6142 6.6142 6.6142 (0.05%) 0.0033 ۰۳:۰۶:۱۱
ARS/SEK 0 0.3032 0.3037 0.3032 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SEK 2.3644 2.3644 2.3644 2.3644 (1.35%) 0.0315 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/SEK 7.3753 7.3753 7.3753 7.3753 (0.08%) 0.0061 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/SEK 9.7447 9.7447 9.7447 9.7447 (0.09%) 0.0086 ۱۵:۰۶:۱۷
CNY/SEK 0 1.328 1.3297 1.328 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/SEK 0.4204 0.4204 0.4204 0.4204 (0.02%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SEK 1.4389 1.4389 1.4389 1.4389 (0.01%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/SEK 0 10.7291 10.7291 10.7291 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/SEK 0 12.469 12.469 12.469 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/SEK 1.2286 1.2286 1.2286 1.2286 (0.46%) 0.0056 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/SEK 0.1359 0.1359 0.1359 0.1359 (0.22%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/SEK 0.0886 0.0886 0.0886 0.0886 (0.23%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
MXN/SEK 0 0.4796 0.482 0.4805 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 0 1.0547 1.0547 1.0547 (0%) 0 ۲۹ مهر
NZD/SEK 0 6.1637 6.1637 6.1637 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.5078 2.5078 2.5078 2.5078 (0.04%) 0.0011 ۱۲:۰۶:۱۶
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 7.0696 7.0696 7.0696 7.0696 (0.16%) 0.0112 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SEK 0 1.4957 1.5031 1.4962 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SEK 0.3152 0.3152 0.3152 0.3152 (0.03%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
VEF/SEK 0 0.076 0.0761 0.0761 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SEK 0.656 0.656 0.656 0.656 (0.97%) 0.0063 ۱۵:۰۶:۱۷
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/SEK 0 42000 42000 42000 (0%) 0 ۲۰ فروردین
ISK/SEK 0.077 0.077 0.077 0.077 (1.3%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰