شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/RUB Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 64.1255 63.875 64.1996 63.94 (0.27%) 0.1715 ۱۳:۱۳:۰۹
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۰۳:۴۴:۰۴
AED/JPY 0 29.509 29.509 29.509 (0%) 0 ۲۲ مهر
AED/PKR 42.505 42.505 42.505 42.505 (0.16%) 0.07 ۱۲:۳۳:۲۱
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0 0.4031 0.4031 0.4031 (0%) 0 ۲۳ مهر
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0 0.36 0.36 0.36 (0%) 0 ۲۳ مهر
AED/CHF 0.271 0.271 0.271 0.271 (0.22%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 0 1.8428 1.8428 1.8428 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/EUR 0.2457 0.2457 0.2457 0.2457 (0.37%) 0.0009 ۱۱:۰۶:۱۱
AED/GBP 0 0.2153 0.2153 0.2153 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.317 19.317 19.317 (0%) 0 ۲۲ مهر
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4971 2.4971 2.4971 2.4971 (0.7%) 0.0173 ۱۲:۳۳:۲۱
AED/NZD 0.4346 0.4346 0.4346 0.4346 (0.37%) 0.0016 ۱۲:۳۳:۲۱
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0205 1.0205 1.0205 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/SEK 2.6447 2.6447 2.6447 2.6447 (1.06%) 0.028 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.042 4.042 4.042 4.042 (0.79%) 0.0321 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/RUB 0 43.398 43.398 43.398 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 0 15.382 15.382 15.382 (0%) 0 ۲۴ مهر
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/RUB 0 48.751 48.751 48.751 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/RUB 64.437 64.437 64.437 64.437 (0.14%) 0.088 ۱۲:۰۶:۲۶
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 70.8557 70.8557 70.8557 70.8557 (0.23%) 0.1633 ۱۲:۰۶:۲۶
GBP/RUB 81.759 81.759 81.759 81.759 (0.22%) 0.178 ۱۲:۰۶:۲۶
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5953 0.5953 0.5953 (0%) 0 ۲۲ مهر
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.3356 3.3356 3.3356 3.3356 (0.04%) 0.0014 ۱۲:۳۳:۲۲
NOK/RUB 6.9628 6.9628 6.9628 6.9628 (1.02%) 0.0709 ۱۲:۳۳:۲۲
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 6.5302 6.5302 6.5302 6.5302 (0.51%) 0.0336 ۱۲:۰۶:۲۶
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.3068 4.3068 4.3068 4.3068 (0.41%) 0.0175 ۱۲:۰۶:۲۵
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/RUB 95470.09 95470.09 95470.09 95470.09 (0.35%) 335 ۱۱:۰۶:۱۲
KRW/RUB 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 (0.37%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
BTC/RUB 529370 529370 529370 529370 (0.54%) 2868 ۱۲:۰۶:۲۶
XAG/RUB 1115.04 1115.04 1115.04 1115.04 (0.03%) 0.37 ۱۲:۰۶:۲۵
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 64.1255 63.875 64.1996 63.923 (0.29%) 0.1885 ۱۳:۱۳:۱۰