شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/RON Ask

  • نرخ فعلی:1.1794
  • بالاترین قیمت روز:1.1799
  • پایین ترین قیمت روز:1.1779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1786
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۵
  • نرخ روز گذشته:1.1787
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک AED/RON Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/RON Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1794 ریال20:33:25
1.1793 ریال20:15:30
1.1793 ریال20:15:30
1.1796 ریال19:54:25
1.1785 ریال19:33:26
1.1795 ریال19:15:30
1.1795 ریال19:15:30
1.1783 ریال18:54:26
1.1789 ریال18:36:24
1.179 ریال18:15:33
1.179 ریال18:15:32
1.1799 ریال17:54:25
1.1792 ریال17:36:25
1.179 ریال17:15:28
1.179 ریال17:15:27
1.1792 ریال16:54:24
1.1791 ریال16:33:24
1.1795 ریال16:15:29
1.1795 ریال16:15:28
1.1786 ریال15:54:24
1.1793 ریال15:33:25
1.1787 ریال15:15:26
1.1787 ریال15:15:25
1.1788 ریال14:33:24
1.1786 ریال14:15:26
1.1786 ریال14:15:24
1.1784 ریال13:54:22
1.1783 ریال13:33:23
1.1788 ریال13:15:25
1.1788 ریال13:15:25
1.1783 ریال12:54:21
1.1789 ریال12:33:21
1.1796 ریال12:15:25
1.1796 ریال12:15:23
1.1799 ریال11:54:20
1.179 ریال11:33:21
1.1784 ریال11:15:18
1.1784 ریال11:15:18
1.1786 ریال10:33:17
1.1781 ریال10:15:20
1.1781 ریال10:15:19
1.1783 ریال9:54:17
1.1779 ریال9:33:17
1.1783 ریال8:33:16
1.1781 ریال7:54:15
1.1783 ریال7:33:16
1.1786 ریال7:15:18
1.1786 ریال7:15:18
1.1781 ریال6:54:16
1.1782 ریال6:33:16
1.1787 ریال6:15:19
1.1787 ریال6:15:19
1.1786 ریال5:54:16
1.1785 ریال5:33:17
1.1784 ریال5:15:19
1.1784 ریال5:15:19
1.1782 ریال4:54:16
1.1785 ریال4:33:16
1.1786 ریال4:15:17
1.1786 ریال4:15:17
1.1787 ریال3:54:16
1.1784 ریال3:33:15
1.1783 ریال3:15:17
1.1783 ریال3:15:16
1.1784 ریال2:54:15
1.1786 ریال2:33:15
1.1785 ریال2:15:17
1.1785 ریال2:15:17
1.1786 ریال1:54:14
1.1788 ریال1:33:16
1.1787 ریال1:15:16
1.1787 ریال1:15:15
1.1786 ریال0:54:14
1.1785 ریال0:33:14
1.1786 ریال0:15:17
1.1786 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات