شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/NZD Bid

  • نرخ فعلی:0.4246
  • بالاترین قیمت روز:0.4254
  • پایین ترین قیمت روز:0.4239
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4251
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.4252
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک AED/NZD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/NZD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4246 ریال20:54:12
0.425 ریال20:36:11
0.4248 ریال20:15:13
0.4248 ریال20:15:12
0.425 ریال19:54:12
0.4249 ریال19:36:12
0.4248 ریال19:15:13
0.4248 ریال19:15:12
0.4249 ریال18:54:12
0.4248 ریال18:33:12
0.4246 ریال18:15:13
0.4246 ریال18:15:13
0.4243 ریال17:54:12
0.4242 ریال17:33:11
0.4244 ریال17:15:13
0.4244 ریال17:15:13
0.4243 ریال16:54:12
0.4245 ریال16:33:11
0.4243 ریال16:15:13
0.4243 ریال16:15:12
0.424 ریال15:54:12
0.4242 ریال14:15:14
0.4242 ریال14:15:13
0.4243 ریال13:54:13
0.4241 ریال13:33:12
0.4242 ریال13:15:13
0.4242 ریال13:15:12
0.4241 ریال12:54:11
0.4239 ریال12:15:13
0.4239 ریال12:15:13
0.4242 ریال11:54:11
0.4247 ریال10:54:12
0.4248 ریال10:33:11
0.4247 ریال10:15:13
0.4247 ریال10:15:12
0.4248 ریال9:33:11
0.4247 ریال8:54:11
0.4248 ریال8:33:11
0.4251 ریال8:15:12
0.4251 ریال8:15:11
0.4248 ریال7:54:11
0.4251 ریال7:15:12
0.4251 ریال7:15:11
0.425 ریال6:54:11
0.4251 ریال6:33:11
0.425 ریال6:15:12
0.425 ریال6:15:12
0.4248 ریال5:15:13
0.4248 ریال5:15:12
0.4251 ریال4:54:11
0.4249 ریال4:15:12
0.4249 ریال4:15:12
0.4251 ریال3:54:12
0.4249 ریال3:15:12
0.4249 ریال3:15:11
0.4252 ریال2:33:11
0.4254 ریال2:15:12
0.4254 ریال2:15:11
0.4252 ریال1:54:11
0.4251 ریال0:54:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات