شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/NOK Bid

  • نرخ فعلی:2.4932
  • بالاترین قیمت روز:2.4951
  • پایین ترین قیمت روز:2.4821
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4891
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.4886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0046

نمودار کندل استیک AED/NOK Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک AED/NOK Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4932 ریال22:54:12
2.493 ریال22:33:12
2.4937 ریال22:15:14
2.4937 ریال22:15:13
2.4925 ریال21:54:12
2.494 ریال21:33:11
2.493 ریال21:15:13
2.493 ریال21:15:12
2.4921 ریال20:54:12
2.4937 ریال20:36:11
2.4934 ریال20:15:13
2.4934 ریال20:15:12
2.4942 ریال19:54:12
2.4932 ریال19:36:12
2.4909 ریال19:15:13
2.4909 ریال19:15:12
2.4879 ریال18:54:12
2.4869 ریال18:33:12
2.4835 ریال18:15:13
2.4835 ریال18:15:13
2.4851 ریال17:54:12
2.488 ریال17:33:11
2.4896 ریال17:15:13
2.4896 ریال17:15:13
2.4897 ریال16:54:12
2.4878 ریال16:33:11
2.489 ریال16:15:13
2.489 ریال16:15:12
2.491 ریال15:54:12
2.4932 ریال15:33:11
2.4947 ریال15:15:13
2.4947 ریال15:15:12
2.4951 ریال14:54:12
2.4927 ریال14:33:12
2.4891 ریال14:15:14
2.4891 ریال14:15:13
2.4888 ریال13:54:13
2.4903 ریال13:33:12
2.4902 ریال13:15:13
2.4902 ریال13:15:12
2.4878 ریال12:54:11
2.4821 ریال12:33:12
2.4835 ریال12:15:13
2.4835 ریال12:15:13
2.4839 ریال11:54:11
2.4876 ریال11:33:11
2.4879 ریال11:15:13
2.4879 ریال11:15:13
2.4863 ریال10:54:12
2.4862 ریال10:33:11
2.4873 ریال10:15:13
2.4873 ریال10:15:12
2.488 ریال9:54:12
2.4883 ریال9:33:11
2.4886 ریال9:15:18
2.4886 ریال9:15:18
2.4883 ریال8:54:11
2.4888 ریال8:33:11
2.4887 ریال8:15:12
2.4887 ریال8:15:11
2.4889 ریال7:54:11
2.4888 ریال7:33:11
2.4889 ریال7:15:12
2.4889 ریال7:15:11
2.4888 ریال6:54:11
2.4889 ریال6:15:12
2.4889 ریال6:15:12
2.4886 ریال5:54:11
2.4882 ریال5:33:12
2.4886 ریال5:15:13
2.4886 ریال5:15:12
2.4889 ریال4:54:11
2.4893 ریال4:33:11
2.4891 ریال4:15:12
2.4891 ریال4:15:12
2.4892 ریال3:54:12
2.4893 ریال3:33:12
2.4897 ریال3:15:12
2.4897 ریال3:15:11
2.4914 ریال2:54:11
2.4878 ریال2:33:11
2.488 ریال2:15:12
2.488 ریال2:15:11
2.4878 ریال1:54:11
2.4892 ریال1:33:11
2.4894 ریال1:15:12
2.4894 ریال1:15:12
2.4879 ریال0:54:11
2.4887 ریال0:33:12
2.4891 ریال0:15:12
2.4891 ریال0:15:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات