شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/MXN Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 19.1317 19.0824 19.147 19.1369 (0.05%) 0.0098 ۲۲:۲۱:۲۴
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۱۰:۵۰:۰۶
AED/JPY 29.555 29.555 29.555 29.555 (0.1%) 0.031 ۱۳:۰۶:۰۹
AED/PKR 0 42.39 42.39 42.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.396 0.396 0.396 0.396 (0.43%) 0.0017 ۰۳:۰۶:۰۶
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0.3568 0.3568 0.3568 0.3568 (0.22%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/CHF 0.2687 0.2687 0.2687 0.2687 (0.07%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 1.8228 1.8228 1.8228 1.8228 (0.03%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۸
AED/EUR 0.244 0.244 0.244 0.244 (0.04%) 0.0001 ۱۱:۰۶:۰۸
AED/GBP 0.2096 0.2096 0.2096 0.2096 (0.72%) 0.0015 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 19.301 19.301 19.301 19.301 (0.37%) 0.072 ۱۳:۰۶:۰۹
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 0 2.4932 2.4932 2.4932 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/NZD 0 0.4267 0.4267 0.4267 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 (0.02%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۸
AED/SEK 2.622 2.622 2.622 2.622 (0.2%) 0.0052 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 3.9951 3.9951 3.9951 3.9951 (0.72%) 0.0288 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MXN 13.1301 13.1301 13.1301 13.1301 (0.26%) 0.0344 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/MXN 0.3275 0.3275 0.3275 0.3275 (0.09%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۶
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MXN 4.632 4.632 4.632 4.632 (0.2%) 0.0091 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/MXN 14.619 14.619 14.619 14.619 (0.45%) 0.065 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/MXN 0 19.418 19.418 19.418 (0%) 0 ۲۹ مهر
CLP/MXN 0.0268 0.0268 0.0268 0.0268 (0.37%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/MXN 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۸ مهر
DKK/MXN 2.8548 2.8548 2.8548 2.8548 (0.04%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/MXN 0 21.355 21.355 21.355 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/MXN 0 24.835 24.835 24.835 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/MXN 2.4369 2.4369 2.4369 2.4369 (0.35%) 0.0085 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MXN 0.176 0.176 0.176 0.176 (0.23%) 0.0004 ۱۳:۰۶:۱۰
SGD/MXN 0 14.0444 14.0444 14.0444 (0%) 0 ۲۹ مهر
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MXN 0 12.2414 12.2414 12.2414 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9899 4.9899 4.9899 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/MXN 0 0.3 0.3 0.3 (0%) 0 ۲۹ مهر
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MXN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/MXN 0 1.2941 1.2941 1.2941 (0%) 0 ۲۹ مهر
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/MXN 0 5.7263 5.7263 5.7263 (0%) 0 ۲۹ مهر
CZK/MXN 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 (0.19%) 0.0016 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/MXN 28402.56 28402.56 28402.56 28402.56 (0.38%) 108.78 ۱۱:۰۶:۰۸
BTC/MXN 0 157875 157875 157875 (0%) 0 ۲۹ مهر
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 0 337.98 337.98 337.98 (0%) 0 ۲۹ مهر
XRP/MXN 0 5.56 5.56 5.56 (0%) 0 ۲۹ مهر