شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/LTL Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۰۳:۴۴:۰۴
AED/JPY 0 29.509 29.509 29.509 (0%) 0 ۲۲ مهر
AED/PKR 42.505 42.505 42.505 42.505 (0.16%) 0.07 ۱۲:۳۳:۲۱
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0 0.4031 0.4031 0.4031 (0%) 0 ۲۳ مهر
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0 0.36 0.36 0.36 (0%) 0 ۲۳ مهر
AED/CHF 0.271 0.271 0.271 0.271 (0.22%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 0 1.8428 1.8428 1.8428 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/EUR 0.2457 0.2457 0.2457 0.2457 (0.37%) 0.0009 ۱۱:۰۶:۱۱
AED/GBP 0 0.2153 0.2153 0.2153 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.317 19.317 19.317 (0%) 0 ۲۲ مهر
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4971 2.4971 2.4971 2.4971 (0.7%) 0.0173 ۱۲:۳۳:۲۱
AED/NZD 0.4346 0.4346 0.4346 0.4346 (0.37%) 0.0016 ۱۲:۳۳:۲۱
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0205 1.0205 1.0205 (0%) 0 ۲۴ مهر
AED/SEK 2.6447 2.6447 2.6447 2.6447 (1.06%) 0.028 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.042 4.042 4.042 4.042 (0.79%) 0.0321 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/LTL 0 1.9799 1.9799 1.9799 (0%) 0 ۲۴ مهر
ARS/LTL 0 0.134 0.1344 0.1342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
BRL/LTL 0 0.831 0.8314 0.831 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CAD/LTL 0 2.2784 2.2843 2.2788 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CNY/LTL 0 0.4607 0.4622 0.4609 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
EUR/LTL 0 3.4528 3.4528 3.4528 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
GBP/LTL 0 4.4496 4.4496 4.4496 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
HKD/LTL 0 0.3737 0.3737 0.3737 (0%) 0 ۱۵ اردیبهشت
NOK/LTL 0 0.3628 0.3653 0.3628 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
NZD/LTL 0 2.0555 2.0649 2.0555 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SEK/LTL 0 0.3314 0.3337 0.3315 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SGD/LTL 0 2.1946 2.2027 2.1954 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
TRY/LTL 0 0.6872 0.6943 0.6913 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
TWD/LTL 0 0.0983 0.0987 0.0984 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت