شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/LTL Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.7986 0.7986 0.7987 0.7986 2018/05/07 1397/02/17 1397-02-17
0.7987 0.7987 0.7987 0.7987 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص AED/LTL Bid