شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/GBP Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پوند انگلیس 0 0.7701 0.7841 0.7738 (0%) 0 ۲۵ مهر
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۲۵ مهر
یورو / پوند 0.8598 0.8598 0.8598 0.8598 (0.7%) 0.006 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/JPY 0 29.586 29.586 29.586 (0%) 0 ۲۶ مهر
AED/PKR 42.39 42.39 42.39 42.39 (0%) 0.001 ۱۲:۳۳:۰۶
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.3977 0.3977 0.3977 0.3977 (1.36%) 0.0054 ۰۳:۰۶:۰۶
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0.3576 0.3576 0.3576 0.3576 (0.22%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/CHF 0.2687 0.2687 0.2687 0.2687 (0.19%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 0 1.827 1.827 1.827 (0%) 0 ۲۶ مهر
AED/EUR 0.2439 0.2439 0.2439 0.2439 (0.74%) 0.0018 ۱۱:۰۶:۰۷
AED/GBP 0.2111 0.2111 0.2111 0.2111 (0.33%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.373 19.373 19.373 (0%) 0 ۲۶ مهر
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4953 2.4953 2.4953 2.4953 (0.13%) 0.0032 ۱۲:۳۳:۰۶
AED/NZD 0.4272 0.4272 0.4272 0.4272 (0.56%) 0.0024 ۱۲:۳۳:۰۶
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 (0.02%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۷
AED/SEK 2.6288 2.6288 2.6288 2.6288 (0.12%) 0.0031 ۱۵:۰۶:۰۷
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.0184 4.0184 4.0184 4.0184 (0.02%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۰۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/GBP 0.5278 0.5278 0.5278 0.5278 (0.23%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/GBP 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 (2.27%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۶
BND/GBP 0.5678 0.5678 0.5678 0.5678 (0.16%) 0.0009 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/GBP 0 0.1913 0.1926 0.1913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BSD/GBP 0.7758 0.7758 0.7758 0.7758 (1.86%) 0.0144 ۰۳:۰۶:۰۶
CAD/GBP 0.5865 0.5865 0.5865 0.5865 (1.01%) 0.0059 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/GBP 0.782 0.782 0.782 0.782 (0.77%) 0.006 ۰۷:۰۶:۰۷
CNY/GBP 0.109 0.109 0.109 0.109 (0.92%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/GBP 0.1151 0.1151 0.1151 0.1151 (0.7%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
EGP/GBP 0 0.0433 0.0434 0.0434 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/GBP 0 0.0071 0.0071 0.0071 (0%) 0 ۲۶ مهر
KWD/GBP 2.5478 2.5478 2.5478 2.5478 (0.38%) 0.0097 ۱۵:۰۶:۰۷
NZD/GBP 0.4915 0.4915 0.4915 0.4915 (0.47%) 0.0023 ۱۲:۳۳:۰۶
OMR/GBP 2.0057 2.0057 2.0057 2.0057 (0.34%) 0.0069 ۱۲:۳۳:۰۶
SGD/GBP 0.5642 0.5642 0.5642 0.5642 (0.74%) 0.0042 ۱۵:۰۶:۰۷
TND/GBP 0.2748 0.2748 0.2748 0.2748 (0.07%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
HKD/GBP 0 0.099 0.099 0.099 (0%) 0 ۲۶ مهر
MXN/GBP 0.0403 0.0403 0.0403 0.0403 (0.25%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
NOK/GBP 0.084 0.084 0.084 0.084 (0.48%) 0.0004 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/GBP 0.2007 0.2007 0.2007 0.2007 (0.45%) 0.0009 ۱۲:۰۶:۰۷
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
SAR/GBP 0 0.2065 0.2068 0.2066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/GBP 0.0798 0.0798 0.0798 0.0798 (0.5%) 0.0004 ۱۵:۰۶:۰۷
TRY/GBP 0 0.1274 0.1281 0.1275 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/GBP 0.0253 0.0253 0.0253 0.0253 (0.4%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
VEF/GBP 0 0.3143 0.3143 0.3143 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/GBP 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 (0.96%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
KRW/GBP 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 (0.46%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۷
INR/GBP 0 0.0109 0.0109 0.0109 (0%) 0 ۲۶ مهر
JOD/GBP 0 1.0922 1.0932 1.0925 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/GBP 0 0.0055 0.0055 0.0055 (0%) 0 ۲۶ مهر
AWG/GBP 0.4309 0.4309 0.4309 0.4309 (1.88%) 0.0081 ۰۳:۰۶:۰۶
BDT/GBP 0.0091 0.0091 0.0091 0.0091 (2.2%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۶
BBD/GBP 0.3842 0.3842 0.3842 0.3842 (1.87%) 0.0072 ۰۳:۰۶:۰۶
LSL/GBP 0.0525 0.0525 0.0525 0.0525 (1.33%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۶
BMD/GBP 0.7703 0.7703 0.7703 0.7703 (1.47%) 0.0113 ۰۳:۰۶:۰۶
BTN/GBP 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 (0.92%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۶
BOB/GBP 0.1122 0.1122 0.1122 0.1122 (0.09%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
BAM/GBP 0.4416 0.4416 0.4416 0.4416 (0.05%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
BWP/GBP 0.0712 0.0712 0.0712 0.0712 (0.28%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
AFN/GBP 0.0099 0.0099 0.0099 0.0099 (2.02%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۶
ALL/GBP 0 0.007 0.007 0.007 (0%) 0 ۲۶ مهر
ANG/GBP 0.442 0.442 0.442 0.442 (0.14%) 0.0006 ۰۷:۰۶:۰۷
BTC/GBP 6128 6128 6128 6128 (3.03%) 185.58 ۰۷:۰۶:۰۷
CDF/GBP 0 0.00045 0.00045 0.00045 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
CLP/GBP 0 0.0011 0.0012 0.0011 (0%) 0 ۱۸ شهریور
CRC/GBP 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۲۶ مهر
CVE/GBP 0 0.0078 0.0078 0.0078 (0%) 0 ۲۶ مهر
CYP/GBP 0 0.0175 0.0175 0.0175 (0%) 0 ۲۵ تیر
DJF/GBP 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۲۳ مهر
DOP/GBP 0.0145 0.0145 0.0145 0.0145 (2.07%) 0.0003 ۰۷:۰۶:۰۷
ETB/GBP 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 (0.38%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
FJD/GBP 0 1.6604 1.6604 1.6604 (0%) 0 ۲۵ شهریور
KHR/GBP 0 0.00018 0.00018 0.00018 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
KYD/GBP 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 (0.12%) 0.0011 ۰۷:۰۶:۰۷
XPF/GBP 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 (1.39%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
KMF/GBP 0 0.0018 0.0018 0.0018 (0%) 0 ۱۴ شهریور
XCD/GBP 0 0.2864 0.2864 0.2864 (0%) 0 ۲۶ مهر
SVC/GBP 0.0887 0.0887 0.0887 0.0887 (1.01%) 0.0009 ۱۱:۰۶:۰۷
GHS/GBP 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425 (0.56%) 0.0008 ۱۱:۰۶:۰۷
XAU/GBP 1149 1149 1149 1149 (1.34%) 15.4 ۱۱:۰۶:۰۷
GTQ/GBP 0.0994 0.0994 0.0994 0.0994 (1.81%) 0.0018 ۱۱:۰۶:۰۷
GNF/GBP 0 8.0E-5 8.0E-5 8.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
GYD/GBP 0 0.0037 0.0037 0.0037 (0%) 0 ۲۵ مهر
HTG/GBP 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 (1.23%) 0.0001 ۱۱:۰۶:۰۷
HNL/GBP 0.0312 0.0312 0.0312 0.0312 (2.24%) 0.0007 ۱۱:۰۶:۰۷
IQD/GBP 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۲۳ خرداد
KZT/GBP 0.002 0.002 0.002 0.002 (5%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۷
LAK/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
LRD/GBP 0 0.0037 0.0037 0.0037 (0%) 0 ۲۳ مهر
LYD/GBP 0.5509 0.5509 0.5509 0.5509 (0.09%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
MKD/GBP 0 0.014 0.014 0.014 (0%) 0 ۲۶ مهر
MGA/GBP 0 0.00022 0.00022 0.00022 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
MWK/GBP 0 0.001 0.0011 0.0011 (0%) 0 ۴ مرداد
MUR/GBP 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 (0.98%) 0.0002 ۱۲:۳۳:۰۶
MDL/GBP 0.0445 0.0445 0.0445 0.0445 (0.22%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
MAD/GBP 0.0807 0.0807 0.0807 0.0807 (0.12%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
MMK/GBP 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۳۰ خرداد
NPR/GBP 0 0.0068 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۲۵ مهر
NIO/GBP 0.0228 0.0228 0.0228 0.0228 (1.32%) 0.0003 ۱۲:۳۳:۰۶
NGN/GBP 0 0.0021 0.0021 0.0021 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/GBP 0 0.005 0.005 0.005 (0%) 0 ۲۰ مهر
XPD/GBP 1361.76 1361.76 1361.76 1361.76 (0.09%) 1.25 ۱۲:۰۶:۰۷
PGK/GBP 0.2279 0.2279 0.2279 0.2279 (0.13%) 0.0003 ۱۲:۰۶:۰۷
PEN/GBP 0 0.2313 0.2313 0.2313 (0%) 0 ۲۶ مهر
PHP/GBP 0.015 0.015 0.015 0.015 (0.67%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۰۷
XPT/GBP 687.01 687.01 687.01 687.01 (0.25%) 1.74 ۱۲:۰۶:۰۷
QAR/GBP 0.2129 0.2129 0.2129 0.2129 (0.85%) 0.0018 ۱۲:۰۶:۰۷
RON/GBP 0.1812 0.1812 0.1812 0.1812 (0.28%) 0.0005 ۱۲:۰۶:۰۷
RWF/GBP 0 0.0008 0.0008 0.0008 (0%) 0 ۲۵ مهر
RSD/GBP 0 0.0073 0.0073 0.0073 (0%) 0 ۲۶ مهر
SCR/GBP 0.053 0.053 0.053 0.053 (6.98%) 0.0037 ۱۵:۰۶:۰۷
SLL/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
XAG/GBP 13.5 13.5 13.5 13.5 (0.07%) 0.01 ۱۵:۰۶:۰۷
SOS/GBP 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۲۶ مهر
LKR/GBP 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 (2.38%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
SDG/GBP 0 0.0172 0.0172 0.0172 (0%) 0 ۲۵ مهر
SZL/GBP 0 0.0525 0.0525 0.0525 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/GBP 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 (0.78%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷
TTD/GBP 0.1145 0.1145 0.1145 0.1145 (0.09%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
UGX/GBP 0 0.0002 0.0002 0.0002 (0%) 0 ۲۱ اردیبهشت
UYU/GBP 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 (0.48%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
UZS/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
VND/GBP 0 0.0033 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مهر
YER/GBP 0 0.0031 0.0031 0.0031 (0%) 0 ۲۴ مهر
ISK/GBP 0 0.0062 0.0062 0.0062 (0%) 0 ۲۶ مهر
JMD/GBP 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 (5.17%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۷
MYR/GBP 0.185 0.185 0.185 0.185 (0.27%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
TZS/GBP 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 (33.33%) 0.0001 ۱۵:۰۹:۰۶
BCH/GBP 172.0862 172.0862 172.0862 172.0862 (0.49%) 0.8321 ۰۷:۰۶:۰۷
ETH/GBP 134.9155 134.9155 134.9155 134.9155 (3.17%) 4.2833 ۰۷:۰۶:۰۷
MZN/GBP 0 0.0123 0.0123 0.0123 (0%) 0 ۱۰ بهمن
AMD/GBP 0 0.4393 0.4393 0.4393 (0%) 0 ۱۰ بهمن
BYR/GBP 0 0.3742 0.3742 0.3742 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SHP/GBP 0 0.4378 0.4378 0.4378 (0%) 0 ۱۰ بهمن
SDD/GBP 0 0.0004 0.0004 0.0004 (0%) 0 ۱۰ بهمن