شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات - کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:1.8438
  • بالاترین قیمت روز:1.8466
  • پایین ترین قیمت روز:1.8438
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8461
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.846
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک درهم امارات - کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات - کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8438 ریال16:33:12
1.8441 ریال16:15:13
1.8441 ریال16:15:13
1.8447 ریال15:54:11
1.8441 ریال15:33:13
1.8444 ریال14:54:13
1.8449 ریال14:33:13
1.8454 ریال14:15:14
1.8454 ریال14:15:14
1.8458 ریال13:54:13
1.8461 ریال13:33:14
1.8466 ریال13:15:15
1.8466 ریال13:15:13
1.8463 ریال12:54:13
1.8455 ریال12:33:13
1.8464 ریال12:15:15
1.8464 ریال12:15:14
1.8456 ریال11:54:13
1.8464 ریال11:33:12
1.8461 ریال11:15:14
1.8461 ریال11:15:14
1.8457 ریال10:54:13
1.8454 ریال10:33:11
1.8457 ریال9:33:11
1.8454 ریال9:15:12
1.8454 ریال9:15:12
1.8452 ریال8:54:12
1.8451 ریال8:33:11
1.8452 ریال8:15:12
1.8452 ریال8:15:12
1.8451 ریال7:15:12
1.8451 ریال7:15:11
1.845 ریال6:54:11
1.8446 ریال6:33:10
1.8451 ریال6:15:14
1.8451 ریال6:15:13
1.845 ریال5:54:12
1.8451 ریال5:33:11
1.8456 ریال5:15:14
1.8456 ریال5:15:13
1.8454 ریال4:54:11
1.8451 ریال4:33:11
1.8457 ریال4:15:12
1.8457 ریال4:15:11
1.8458 ریال3:54:12
1.8462 ریال3:33:12
1.8458 ریال2:54:11
1.8457 ریال2:15:13
1.8457 ریال2:15:13
1.8456 ریال1:54:12
1.846 ریال1:33:11
1.8462 ریال1:15:13
1.8462 ریال1:15:12
1.846 ریال0:54:12
1.8461 ریال0:15:14
1.8461 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات