کالایاب
شاخص یاب

AED/CHF Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فرانک سوییس 0.983 0.9826 0.9832 0.9831 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۱۶:۰۳
درهم امارات / دلار 0 0.2723 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۳۰ مرداد
دلار / فرانک سویس 0.9827 0.9825 0.9831 0.983 (0.02%) 0.0002 ۰۱:۱۶:۰۳
یورو / فرانک سوییس 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 (0.07%) 0.0008 ۰۰:۵۴:۰۵
پوند / فرانک سوییس 0 1.188 1.1914 1.1914 (0%) 0 ۳۰ مرداد
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.6659 0.6659 0.6659 0.6659 (0.08%) 0.0005 ۰۰:۱۸:۰۶
دلار کانادا / فرانک سوییس 0 0.7368 0.7388 0.7388 (0%) 0 ۳۰ مرداد
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6288 0.6288 0.6288 0.6288 (0.05%) 0.0003 ۰۰:۲۷:۰۷
AED/JPY 0 28.919 28.978 28.978 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/PKR 43.588 43.588 43.588 43.588 (0.25%) 0.11 ۰۰:۲۷:۰۶
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0 0.4005 0.4018 0.4006 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0 0.3615 0.362 0.3615 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/CHF 0 0.2662 0.2669 0.2669 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 0 1.8277 1.8288 1.8277 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/EUR 0 0.2451 0.2453 0.2452 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/GBP 0 0.2243 0.2245 0.2243 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.45 19.456 19.45 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 0 2.438 2.4471 2.438 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NZD 0 0.4244 0.4246 0.4244 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0204 1.0204 1.0204 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/SEK 2.6216 2.6216 2.6216 2.6216 (0.08%) 0.002 ۰۰:۵۱:۰۶
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 0 4.129 4.1797 4.129 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1026 0.1026 0.1026 (0%) 0 ۲۸ مرداد
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/CHF 0.0179 0.0179 0.0179 0.0179 (0.56%) 0.0001 ۰۰:۱۸:۰۶
BRL/CHF 0 0.2416 0.2434 0.2434 (0%) 0 ۳۰ مرداد
DKK/CHF 14.581 14.581 14.61 14.61 (0.23%) 0.034 ۰۰:۵۱:۰۶
ISK/CHF 0 0.0079 0.0079 0.0079 (0%) 0 ۳۰ مرداد
JPY/CHF 0 0.9196 0.9214 0.921 (0%) 0 ۳۰ مرداد
NOK/CHF 10.963 10.963 10.982 10.982 (0.23%) 0.025 ۰۰:۵۱:۰۶
SEK/CHF 10.2 10.2 10.2 10.2 (0.49%) 0.05 ۰۰:۵۱:۰۶
SGD/CHF 0.71 0.71 0.71 0.71 (0.1%) 0.0007 ۰۰:۵۱:۰۶
TRY/CHF 0.1717 0.1717 0.1717 0.1717 (0.06%) 0.0001 ۰۰:۵۱:۰۶
CNY/CHF 0.1392 0.1392 0.1392 0.1392 (0.29%) 0.0004 ۰۰:۴۸:۰۶
HKD/CHF 0 0.1247 0.1251 0.1251 (0%) 0 ۳۰ مرداد
MXN/CHF 0 0.0496 0.0498 0.0498 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PLN/CHF 0 0.2503 0.2503 0.2503 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/CHF 0 0.2624 0.263 0.2624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CHF 0 0.0312 0.0313 0.0313 (0%) 0 ۳۰ مرداد
VEF/CHF 0 0.0086 0.0086 0.0086 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/CHF 0.0648 0.0648 0.0648 0.0648 (0.31%) 0.0002 ۰۰:۵۱:۰۶
RUB/CHF 0 0.0149 0.0149 0.0149 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/CHF 0.0816 0.0816 0.0817 0.0817 (0.37%) 0.0003 ۰۰:۵۱:۰۶
IDR/CHF 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 (1.47%) 0.0001 ۱۸:۳۰:۱۰
BWP/CHF 0.0869 0.0869 0.0869 0.0869 (1.61%) 0.0014 ۰۵:۳۶:۰۶
CLP/CHF 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۲۱ مرداد
CYP/CHF 0 0.0215 0.0215 0.0215 (0%) 0 ۲۵ تیر
CZK/CHF 0 0.0421 0.0422 0.0422 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAU/CHF 47216.84 47216.84 47216.84 47216.84 (0.03%) 12.42 ۰۰:۵۴:۰۵
HUF/CHF 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۸ مرداد
INR/CHF 0 0.0137 0.0138 0.0137 (0%) 0 ۲۸ مرداد
RON/CHF 0 0.2292 0.2302 0.2302 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAG/CHF 533.8576 533.8576 533.8576 533.8576 (0.03%) 0.1864 ۰۰:۵۱:۰۶
SZL/CHF 0.063 0.063 0.063 0.063 (0.16%) 0.0001 ۰۸:۴۲:۰۶
THB/CHF 0 0.0319 0.0319 0.0319 (0%) 0 ۳۰ مرداد
UZS/CHF 0 0.00012 0.00012 0.00012 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
MYR/CHF 0.2348 0.2348 0.235 0.235 (0.26%) 0.0006 ۰۰:۵۱:۰۶