کالایاب
شاخص یاب

AED/BRL Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.0694 4.0652 4.0987 4.0697 (1.07%) 0.0432 ۱۸:۵۲:۰۴
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۱۸:۲۲:۰۳
AED/JPY 29.014 29.014 29.014 29.014 (0.12%) 0.036 ۱۸:۳۰:۱۰
AED/PKR 0 43.588 43.588 43.588 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.4031 0.4031 0.4031 0.4031 (0.62%) 0.0025 ۱۸:۱۵:۰۷
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0 0.3615 0.362 0.3615 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/CHF 0.2686 0.2683 0.2686 0.2683 (0.52%) 0.0014 ۱۸:۳۹:۰۶
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 1.8353 1.8353 1.8353 1.8353 (0.42%) 0.0076 ۱۶:۳۰:۰۹
AED/EUR 0 0.2451 0.2453 0.2452 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/GBP 0 0.2243 0.2245 0.2243 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 19.507 19.507 19.507 19.507 (0.29%) 0.057 ۱۸:۳۰:۱۰
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4471 2.4471 2.4471 2.4471 (0.37%) 0.0091 ۱۶:۳۰:۰۹
AED/NZD 0 0.4244 0.4246 0.4244 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0204 1.0204 1.0204 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/SEK 2.6375 2.6364 2.6375 2.6364 (0.56%) 0.0148 ۱۸:۳۹:۰۶
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.1349 4.1349 4.1377 4.1377 (0.21%) 0.0087 ۱۸:۳۹:۰۶
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1026 0.1026 0.1026 (0%) 0 ۲۸ مرداد
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.75 2.75 2.75 2.75 (0.78%) 0.0214 ۱۸:۱۵:۰۷
ARS/BRL 0.0738 0.0738 0.0738 0.0738 (0.82%) 0.0006 ۱۸:۱۵:۰۷
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 0 3.0331 3.0433 3.0331 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/BRL 0 4.1037 4.1347 4.1037 (0%) 0 ۳۰ مرداد
EUR/BRL 0 4.4689 4.4939 4.4689 (0%) 0 ۳۰ مرداد
GBP/BRL 0 4.8924 4.913 4.8924 (0%) 0 ۳۰ مرداد
JPY/BRL 0 0.0379 0.0381 0.0379 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SGD/BRL 0 2.911 2.9267 2.911 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0 0.5134 0.5164 0.5134 (0%) 0 ۳۰ مرداد
MXN/BRL 0 0.2045 0.2054 0.2045 (0%) 0 ۳۰ مرداد
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0 0.2645 0.2647 0.2645 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CLP/BRL 0 0.0054 0.0054 0.0054 (0%) 0 ۱ مرداد
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 0 1.1909 1.1972 1.1909 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/BRL 0 6064 6085.4 6064 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/BRL 0 0.0034 0.0034 0.0034 (0%) 0 ۲۹ مرداد
XAG/BRL 0 69.14 69.27 69.14 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BTC/BRL 0 41020 42180.14 41020 (0%) 0 ۳۰ مرداد
LTC/BRL 0 295.9867 300.5583 295.9867 (0%) 0 ۳۰ مرداد
USD/BRLT 4.3 4.23 4.32 4.23 (0.47%) 0.02 ۱۸:۵۲:۰۴