شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/AUD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار استرالیا 1.4592 1.459 1.4603 1.4599 (0.06%) 0.0009 ۰۳:۰۶:۰۸
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۳۰ مهر
پوند / دلار استرالیا 1.8845 1.8845 1.8845 1.8845 (0.32%) 0.0061 ۰۳:۰۶:۰۸
یورو / دلار استرالیا 1.6245 1.6245 1.6245 1.6245 (0.14%) 0.0023 ۰۳:۰۶:۰۷
AED/JPY 0 29.547 29.547 29.547 (0%) 0 ۱ آبان
AED/PKR 0 42.39 42.39 42.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.3975 0.3975 0.3975 0.3975 (0.1%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۷
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0.3568 0.3568 0.3568 0.3568 (0.22%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
AED/CHF 0.2687 0.2687 0.2687 0.2687 (0.07%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 0 1.8274 1.8274 1.8274 (0%) 0 ۱ آبان
AED/EUR 0 0.2446 0.2446 0.2446 (0%) 0 ۱ آبان
AED/GBP 0 0.2105 0.2105 0.2105 (0%) 0 ۱ آبان
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.302 19.302 19.302 (0%) 0 ۱ آبان
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 0 2.4932 2.4932 2.4932 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/NZD 0 0.4267 0.4267 0.4267 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0205 1.0205 1.0205 (0%) 0 ۱ آبان
AED/SEK 0 2.6245 2.6245 2.6245 (0%) 0 ۱ آبان
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 3.9951 3.9951 3.9951 3.9951 (0.72%) 0.0288 ۱۵:۰۶:۱۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/AUD 0.3616 0.3616 0.3616 0.3616 (1.23%) 0.0044 ۰۳:۰۶:۰۸
CAD/AUD 1.116 1.116 1.116 1.116 (0.26%) 0.0029 ۰۳:۰۶:۰۸
CHF/AUD 1.473 1.473 1.473 1.473 (0.02%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/AUD 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 (0.75%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
NZD/AUD 0.9368 0.9368 0.9368 0.9368 (0.29%) 0.0027 ۰۳:۰۶:۰۷
SGD/AUD 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 (0.18%) 0.0019 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/AUD 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 (0.4%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۸
CNY/AUD 0.2065 0.2065 0.2065 0.2065 (0.24%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۷
DKK/AUD 0.2175 0.2175 0.2175 0.2175 (0.18%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۷
HKD/AUD 0.1861 0.1861 0.1861 0.1861 (0.11%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
MXN/AUD 0.0763 0.0763 0.0763 0.0763 (0.26%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AUD 0.1513 0.1513 0.1513 0.1513 (0.13%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۸
THB/AUD 0.0482 0.0482 0.0482 0.0482 (0.21%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
TRY/AUD 0 0.2233 0.2244 0.2236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AUD 0.0478 0.0478 0.0478 0.0478 (0.42%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
VEF/AUD 0 0.0117 0.0118 0.0117 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AUD 0.0996 0.0996 0.0996 0.0996 (0.3%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۷
RUB/AUD 0.0228 0.0228 0.0228 0.0228 (0.44%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
KRW/AUD 0.1247 0.1247 0.1247 0.1247 (0.32%) 0.0004 ۰۳:۰۶:۰۷
IDR/AUD 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 (0.97%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
BGN/AUD 0.8306 0.8306 0.8306 0.8306 (0.13%) 0.0011 ۰۳:۰۶:۰۸
BTC/AUD 10948.59 10948.59 10948.59 10948.59 (7.08%) 775.37 ۰۳:۰۶:۰۸
CLP/AUD 0.002 0.002 0.002 0.002 (5%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
HRK/AUD 0.2183 0.2183 0.2183 0.2183 (0.14%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۰۷
INR/AUD 0 0.0206 0.0206 0.0206 (0%) 0 ۱ آبان
LTL/AUD 0.4975 0.4975 0.4975 0.4975 (0.12%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۸
MAD/AUD 0 0.1518 0.1518 0.1518 (0%) 0 ۱ آبان
MYR/AUD 0.3493 0.3493 0.3493 0.3493 (0.49%) 0.0017 ۰۳:۰۶:۰۷
PGK/AUD 0.4294 0.4294 0.4294 0.4294 (0.35%) 0.0015 ۰۳:۰۶:۰۷
PHP/AUD 0.0286 0.0286 0.0286 0.0286 (0.7%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
XAG/AUD 25.58 25.58 25.58 25.58 (0.24%) 0.06 ۰۳:۰۶:۰۷
XAU/AUD 2176.6 2176.6 2176.6 2176.6 (0.38%) 8.2 ۰۳:۰۶:۰۷
BHD/AUD 0 3.39 3.39 3.39 (0%) 0 ۱۰ بهمن