کالایاب
شاخص یاب

AED/ARS Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 0 54.6 55.78 54.74 (0%) 0 ۲۹ مرداد
درهم امارات / دلار 0.2723 0.2723 0.2723 0.2723 (0.04%) 0.0001 ۰۸:۴۵:۰۹
AED/JPY 0 28.939 28.994 28.939 (0%) 0 ۲۹ مرداد
AED/PKR 0 43.47 43.478 43.478 (0%) 0 ۲۹ مرداد
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.4017 0.4017 0.4017 0.4017 (0.02%) 0.0001 ۰۶:۱۵:۰۷
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0 0.362 0.3627 0.3627 (0%) 0 ۲۹ مرداد
AED/CHF 0.2662 0.2662 0.2662 0.2662 (0.19%) 0.0005 ۰۶:۳۹:۰۶
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 1.8288 1.8288 1.8288 1.8288 (0.13%) 0.0024 ۰۰:۴۵:۰۷
AED/EUR 0.2453 0.2451 0.2453 0.2452 (0.08%) 0.0002 ۰۶:۵۴:۰۶
AED/GBP 0 0.2244 0.2249 0.2249 (0%) 0 ۲۹ مرداد
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.452 19.499 19.499 (0%) 0 ۲۹ مرداد
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4471 2.4442 2.4471 2.4442 (0.16%) 0.0038 ۰۵:۲۱:۰۵
AED/NZD 0.4246 0.4246 0.4246 0.4246 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۲۷:۰۶
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 (0.01%) 0.0001 ۰۶:۳۰:۰۸
AED/SEK 2.64 2.6354 2.64 2.6354 (0.21%) 0.0055 ۰۸:۴۲:۰۷
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.1797 4.174 4.1797 4.1744 (0.06%) 0.0027 ۰۸:۴۲:۰۷
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1026 0.1026 0.1026 (0%) 0 ۲۸ مرداد
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 37.0921 37.0858 37.112 37.112 (0.36%) 0.1339 ۰۹:۱۵:۰۸
BRL/ARS 13.542 13.496 13.542 13.4982 (0.02%) 0.0021 ۰۹:۱۵:۰۹
CAD/ARS 41.0987 41.0845 41.1173 41.1173 (0.44%) 0.1792 ۰۹:۱۵:۰۸
CHF/ARS 55.9538 55.8952 55.9538 55.8952 (0.47%) 0.2611 ۰۹:۱۵:۰۹
EUR/ARS 60.7584 60.71 60.7584 60.71 (0.26%) 0.1559 ۰۹:۱۵:۰۹
GBP/ARS 66.5826 66.5226 66.5826 66.5226 (0.29%) 0.1912 ۰۹:۱۵:۰۸
HKD/ARS 6.9775 6.9765 6.9775 6.9765 (0.3%) 0.0212 ۰۹:۱۵:۰۹
JPY/ARS 0.515 0.514 0.515 0.514 (0.31%) 0.0016 ۰۹:۱۵:۰۹
SGD/ARS 39.5159 39.5011 39.536 39.536 (0.23%) 0.0921 ۰۹:۱۵:۰۹
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 2.772 2.7695 2.772 2.7715 (0.5%) 0.0139 ۰۹:۱۵:۰۹
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 3.5673 3.562 3.5673 3.5665 (0.29%) 0.0104 ۰۹:۱۵:۰۹
CLP/ARS 0 0.0621 0.063 0.0621 (0%) 0 ۱۶ مرداد
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.016 0.0159 0.016 0.016 (0.63%) 0.0001 ۰۹:۱۵:۰۹
PEN/ARS 16.1843 16.1762 16.1843 16.1762 (0.25%) 0.0398 ۰۹:۱۵:۰۹
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 938.72 933.9 938.72 933.9 (0.25%) 2.38 ۰۹:۱۵:۰۹
XAU/ARS 82450.6 82264 82450.6 82264 (0.04%) 34.4 ۰۹:۱۵:۰۹