کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.3155
  • بالاترین قیمت روز:0.3188
  • پایین ترین قیمت روز:0.3155
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3162
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.3153
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3155 ریال0:56:40
0.3169 ریال0:52:39
0.3183 ریال0:48:26
0.3184 ریال0:44:25
0.3172 ریال0:40:41
0.3187 ریال0:36:38
0.3188 ریال0:32:38
0.317 ریال0:28:43
0.3186 ریال0:24:20
0.3185 ریال0:20:40
0.3186 ریال0:16:27
0.318 ریال0:12:42
0.3162 ریال0:08:37
نظرات