شاخص یاب

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.0305
  • بالاترین قیمت روز:0.0309
  • پایین ترین قیمت روز:0.0301
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0303
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۸:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.0302
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0305 ریال12:48:45
0.0307 ریال12:44:43
0.0305 ریال12:28:44
0.0306 ریال12:24:48
0.0304 ریال12:20:45
0.0305 ریال12:12:48
0.0304 ریال11:36:45
0.0305 ریال11:16:48
0.0303 ریال11:08:33
0.0301 ریال11:04:42
0.0303 ریال10:48:48
0.0302 ریال10:44:42
0.0303 ریال10:40:45
0.0304 ریال10:36:46
0.0305 ریال10:28:42
0.0306 ریال10:16:45
0.0307 ریال10:00:46
0.0308 ریال9:48:44
0.0309 ریال9:40:45
0.0307 ریال9:20:44
0.0308 ریال9:08:41
0.0306 ریال8:36:41
0.0305 ریال8:24:46
0.0306 ریال8:20:32
0.0307 ریال8:16:41
0.0306 ریال8:12:40
0.0305 ریال8:08:30
0.0306 ریال7:56:49
0.0307 ریال7:52:41
0.0306 ریال7:40:44
0.0304 ریال7:32:42
0.0303 ریال7:28:40
0.0304 ریال7:04:41
0.0303 ریال6:52:40
0.0304 ریال6:44:40
0.0303 ریال6:42:09
0.0304 ریال6:21:15
0.0304 ریال6:21:11
0.0303 ریال6:09:10
0.0302 ریال5:56:31
0.0303 ریال5:44:41
0.0302 ریال5:36:42
0.0303 ریال5:16:39
0.0304 ریال5:04:42
0.0303 ریال4:56:41
0.0304 ریال4:52:41
0.0302 ریال4:48:40
0.0303 ریال4:36:41
0.0305 ریال4:32:39
0.0304 ریال4:20:40
0.0305 ریال3:56:41
0.0304 ریال3:52:40
0.0305 ریال3:36:41
0.0307 ریال3:24:42
0.0306 ریال3:12:29
0.0307 ریال3:08:41
0.0306 ریال3:00:48
0.0307 ریال2:48:41
0.0306 ریال2:44:43
0.0307 ریال2:40:44
0.0306 ریال2:36:51
0.0308 ریال2:28:41
0.0307 ریال2:24:41
0.0308 ریال2:20:46
0.0307 ریال2:16:31
0.0306 ریال2:12:41
0.0307 ریال1:52:41
0.0306 ریال1:44:41
0.0305 ریال1:40:43
0.0306 ریال1:36:39
0.0307 ریال1:28:44
0.0308 ریال1:12:43
0.0307 ریال1:04:30
0.0309 ریال0:52:42
0.0308 ریال0:48:44
0.0306 ریال0:40:41
0.0307 ریال0:36:47
0.0306 ریال0:32:40
0.0307 ریال0:28:45
0.0306 ریال0:24:45
0.0305 ریال0:20:43
0.0304 ریال0:16:43
0.0305 ریال0:12:42
0.0303 ریال0:04:41
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات