شاخص یاب

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.1049
  • بالاترین قیمت روز:0.112
  • پایین ترین قیمت روز:0.1026
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1044
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۲:۴۲
  • نرخ روز گذشته:0.1042
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1049 ریال7:32:42
0.1062 ریال7:28:42
0.1073 ریال7:24:39
0.1071 ریال7:20:40
0.107 ریال7:16:27
0.1065 ریال7:12:39
0.1074 ریال7:08:38
0.1085 ریال7:04:41
0.1084 ریال7:00:45
0.108 ریال6:56:38
0.1079 ریال6:52:35
0.1077 ریال6:48:38
0.1086 ریال6:44:42
0.1082 ریال6:40:38
0.1083 ریال6:36:36
0.1073 ریال6:32:41
0.1071 ریال6:28:38
0.1073 ریال6:24:39
0.1065 ریال6:20:41
0.1069 ریال6:16:38
0.1066 ریال6:12:40
0.1079 ریال6:08:39
0.1083 ریال6:04:39
0.1085 ریال6:01:47
0.1086 ریال5:56:39
0.1085 ریال5:52:25
0.109 ریال5:48:42
0.1096 ریال5:44:38
0.1103 ریال5:40:40
0.1101 ریال5:36:27
0.1095 ریال5:32:28
0.1084 ریال5:28:36
0.1111 ریال5:24:39
0.1119 ریال5:20:40
0.112 ریال5:16:40
0.1113 ریال5:12:39
0.1107 ریال5:08:38
0.1106 ریال5:04:39
0.1104 ریال5:00:43
0.1099 ریال4:56:45
0.109 ریال4:52:41
0.1088 ریال4:48:37
0.1089 ریال4:40:41
0.1092 ریال4:36:34
0.1094 ریال4:32:41
0.1089 ریال4:24:39
0.1085 ریال4:20:48
0.1079 ریال4:16:41
0.1077 ریال4:12:39
0.1072 ریال4:08:39
0.1076 ریال4:04:39
0.1072 ریال3:56:41
0.1077 ریال3:52:45
0.1075 ریال3:48:39
0.1073 ریال3:44:25
0.1078 ریال3:40:40
0.1071 ریال3:36:41
0.1092 ریال3:32:38
0.1093 ریال3:28:25
0.1092 ریال3:20:44
0.1087 ریال3:16:37
0.1082 ریال3:12:38
0.108 ریال3:08:38
0.1085 ریال3:04:41
0.1076 ریال3:00:43
0.1067 ریال2:56:38
0.107 ریال2:52:39
0.108 ریال2:48:40
0.107 ریال2:44:43
0.1068 ریال2:40:40
0.1066 ریال2:36:41
0.1064 ریال2:28:38
0.1063 ریال2:24:39
0.1071 ریال2:20:44
0.1064 ریال2:16:45
0.1055 ریال2:12:43
0.1051 ریال2:08:45
0.1049 ریال2:04:45
0.1048 ریال1:56:48
0.1047 ریال1:52:41
0.1044 ریال1:44:39
0.1042 ریال1:40:39
0.1035 ریال1:36:25
0.1034 ریال1:32:41
0.1026 ریال1:28:39
0.1031 ریال1:24:39
0.1026 ریال1:20:49
0.103 ریال1:16:37
0.1035 ریال1:08:39
0.1032 ریال1:04:39
0.1033 ریال1:00:43
0.1035 ریال0:56:40
0.1041 ریال0:52:39
0.104 ریال0:48:26
0.1037 ریال0:44:46
0.1041 ریال0:40:40
0.104 ریال0:36:41
0.1041 ریال0:32:38
0.104 ریال0:28:38
0.1038 ریال0:24:44
0.1042 ریال0:20:40
0.1048 ریال0:16:39
0.1045 ریال0:08:41
0.1044 ریال0:04:26
نظرات