شاخص یاب

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.1652
  • بالاترین قیمت روز:0.1657
  • پایین ترین قیمت روز:0.1642
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1652
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۶:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.1655
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1652 ریال3:36:44
0.1653 ریال3:32:35
0.1648 ریال3:24:42
0.1651 ریال3:12:43
0.1646 ریال3:08:31
0.1647 ریال3:04:44
0.1652 ریال3:00:49
0.1648 ریال2:56:47
0.1652 ریال2:52:43
0.1653 ریال2:44:40
0.1654 ریال2:36:43
0.1653 ریال2:28:40
0.1652 ریال2:16:41
0.1651 ریال2:12:30
0.1652 ریال2:08:44
0.1655 ریال2:04:43
0.1656 ریال2:00:54
0.1657 ریال1:56:34
0.1655 ریال1:52:33
0.1656 ریال1:48:45
0.1657 ریال1:40:47
0.1656 ریال1:36:45
0.1657 ریال1:32:53
0.1654 ریال1:28:47
0.1651 ریال1:20:48
0.1649 ریال1:16:41
0.1648 ریال1:12:42
0.1651 ریال1:08:43
0.1649 ریال1:04:51
0.1654 ریال1:00:48
0.1652 ریال0:56:56
0.1653 ریال0:52:45
0.1645 ریال0:48:47
0.1649 ریال0:44:46
0.1652 ریال0:40:49
0.1651 ریال0:36:49
0.1646 ریال0:32:50
0.1645 ریال0:28:39
0.1648 ریال0:24:48
0.1644 ریال0:20:56
0.1642 ریال0:16:50
0.1646 ریال0:08:33
0.1652 ریال0:04:52
نظرات