شاخص یاب

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.0768
  • بالاترین قیمت روز:0.0775
  • پایین ترین قیمت روز:0.0765
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0772
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۸:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.0768
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0768 ریال8:48:39
0.0766 ریال8:44:41
0.0768 ریال8:32:40
0.0767 ریال8:28:38
0.077 ریال8:24:40
0.0768 ریال8:16:38
0.0767 ریال8:04:42
0.0765 ریال7:36:27
0.0769 ریال7:32:28
0.077 ریال7:28:40
0.0769 ریال7:24:47
0.0767 ریال7:20:28
0.0769 ریال7:08:44
0.077 ریال6:56:27
0.0771 ریال6:52:40
0.0772 ریال5:56:40
0.0774 ریال5:40:29
0.0772 ریال5:36:39
0.0771 ریال5:28:40
0.077 ریال5:24:39
0.0771 ریال5:16:38
0.0772 ریال5:12:49
0.0773 ریال4:48:38
0.0771 ریال4:44:39
0.0769 ریال4:32:39
0.0768 ریال4:28:36
0.0769 ریال4:16:43
0.0768 ریال4:12:41
0.0769 ریال4:08:39
0.0768 ریال4:00:35
0.0769 ریال3:56:25
0.0768 ریال3:44:39
0.0769 ریال3:40:44
0.0772 ریال3:36:27
0.0769 ریال3:32:27
0.0768 ریال3:24:41
0.0769 ریال3:16:38
0.077 ریال3:08:40
0.0769 ریال3:04:44
0.077 ریال2:56:40
0.0772 ریال2:40:40
0.0773 ریال2:32:39
0.0774 ریال2:28:37
0.0773 ریال2:16:39
0.0771 ریال2:04:36
0.0773 ریال1:56:43
0.077 ریال1:52:26
0.0773 ریال1:40:41
0.0774 ریال1:28:39
0.0773 ریال1:24:35
0.0774 ریال1:20:43
0.0775 ریال1:16:38
0.0773 ریال1:12:26
0.0774 ریال0:56:39
0.0773 ریال0:52:40
0.0774 ریال0:48:47
0.0773 ریال0:44:42
0.0772 ریال0:36:41
0.0771 ریال0:24:40
0.077 ریال0:16:37
0.0772 ریال0:04:42
نظرات